Kapitaal en aantal aandelen

Het totale kapitaal van Intervest bedraagt € 232.372.857,10 en wordt vertegenwoordigd door 25.500.672 volledig volgestorte gewone aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Er zijn geen bevoorrechte aandelen.

Aandeelhoudersstructuur

Op basis van de ontvangen transparantiekennisgevingen is onderstaande aandeelhoudersstructuur bekend.

NaamAantal aandelen

Datum transparantie-

kennisgeving

Percentage op

datum van kennisgeving1

FPIM/SFPI (inclusief de groep Belfius) 2.439.89020/08/20199,90%

Allianz Benelux nv

1.563.60304/04/20196,44%

Patronale Group nv

1.251.11212/03/20205,07%
Degroof Petercam Asset Management SA773.48019/03/20193,18%
BlackRock493.74230/06/20153,04%
Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel 18.978.845  
Totaal aantal aandelen25.500.672  

 

[1] Op basis van de noemer op het ogenblik van aanmelding.                               

Transparantiekennisgevingen

Elk van de aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (d.i. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels).

Naast de wettelijk kennisgevingsdrempels van 5% en elk veelvoud daarvan, voorzien de statuten van Intervest, met toepassing van artikel 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007, een bijkomende statutaire drempel van 3%.

Elke over- of onderschrijding van deze drempels dient aan Intervest en de FSMA meegedeeld te worden. Aanmeldingen van transparantiekennisgevingen moeten gebeuren via transparantiemeldingen@intervest.be.

 

Ontvangen in het jaar: