BE-REIT Association

In januari 2016 is de “BE-REIT Association” opgericht.

Deze beroepsvereniging werd opgericht onder impuls van de Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) en wil zo de belangen van de Belgische REIT-sector behartigen en promoten bij haar stakeholders.

Deze sector wordt vertegenwoordigd door 17 beursgenoteerde operationele vastgoedbedrijven. Intervest is eveneens lid van de BE-REIT Association.

Achtergrond en doel

De BE-REIT Association is een beroepsvereniging die is opgericht onder de vorm van een vzw naar Belgisch recht en bestaat uit alle bedrijven die erkend zijn als gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV), ook BE-REIT genaamd. Deze federatie wil een platform bieden voor de initiatieven vanuit de BE-REIT-sector en deze ook ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het behartigen en promoten van zijn belangen, het verzamelen van kennis en relevante sectorinformatie evenals opleiding. De vereniging wil samenwerken met de relevante publieke instanties, professionele belangenverenigingen en andere stakeholders binnen de vastgoedsector, zowel op lokaal, regionaal, federaal als internationaal niveau.

Leden van de BE-REIT Association

De Belgische REIT-sector wordt vertegenwoordigd door 17 beursgenoteerde operationele vastgoedbedrijven. Deze bedrijven bieden hun publieke en private huurders allesomvattende vastgoedoplossingen aan, inclusief aanvullende diensten (nieuwbouw, renovatie, facility- en propertymanagement) in functie van de noden van de klant. Hun (in)direct aandeelhouderschap bestaat grotendeels uit Belgische particuliere investeerders, alsmede ook Belgische en internationale institutionele investeerders die op zoek zijn naar een defensieve investering met een relatief stabiel rendement.

Meer informatie is te vinden op de website van de BE-REIT Association.