2021Jaarverslag
Futureproof kantooromgevingen en performant logistiek vastgoed

Financiële kerncijfers

Portefeuille
 € miljoen
reële waarde vastgoedportefeuille
Vastgoed
 %
bezettingsgraad
Schuldgraad
 %
schuldgraad
EPRA resultaat per aandeel
 
EPRA resultaat per aandeel
Groei
 
brutodividend per aandeel
Groei
 %
brutodividendrendement

Evolutie reële waarde

Gemiddelde rentevoet

EPRA EPS / DPS (gross)

Vervaldagenkalender kredietlijnen

2021

Vastgoed

Welke panden en sites heeft Intervest in haar portefeuille en wat is bijzonder aan deze panden? In het Vastgoedverslag vind u in één overzicht alle panden terug evenals een gedetailleerd overzicht per pand, zowel voor de kantorenportefeuille als voor het logistiek vastgoed in België en Nederland.

Downloads

U kan hieronder het volledige Jaarverslag 2021 downloaden of enkele specifieke gedeeltes: Intervest in een oogopslag, Financiële staten en het Activiteitenverslag.
Intervest in een oogopslag
2021

Intervest in een oogopslag

‘Intervest in een oogopslag’ bevat de missie, visie, strategie en alle kerncijfers van Intervest.
Financiële staten
2021

Financiële staten

De Financieel staten bevatten alle wettelijk te voorziene onderdelen: jaarrekening, balans, toelichtingen en meer.
Activiteitenverslag
2021

Activiteitenverslag

Het Activiteitenverslag geeft u een overzicht van alle panden in de portefeuille: kantoren en logistiek vastgoed.
Jaarverslag
2021

Jaarverslag

Het volledige jaarverslag kan u hier raadplegen.
2021

Duurzaamheid

Duurzaamheid is deel van het DNA van Intervest. Duurzame waardecreatie voor alle stakeholders, staat centraal in de #connect2022-strategie. Daar hoort ook het welzijn bij van de medewerkers, van de klanten en hun medewerkers. Meer over deze brede kijk en de voortrekkersrol die Intervest wil spelen, in het verslag.