Intervest Offices & Warehouses nv is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) naar Belgisch recht. De naam van de vennootschap is op 27 oktober 2011 gewijzigd van “Intervest Offices” in “Intervest Offices & Warehouses”. Op de website wordt Intervest Offices & Warehouses ingekort tot ‘Intervest’ om de vennootschap aan te duiden. De statuten van de vennootschap zijn voor het laatst gewijzigd bij besluit van 26 mei 2021, vastgesteld bij akte verleden door notaris Eric De Bie.

 

Genk Green Logistics nv (afgekort GGL) is een institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap (IGVV) naar Belgisch recht. GGL werd opgericht ingevolge akte verleden door notaris Eric De Bie op 30 augustus 2018.
De statuten van de vennootschap zijn voor het laatst gewijzigd bij besluit van 29 december 2020, vastgesteld bij akte verleden door notaris Eric De Bie.