Geconsolideerde resultatenrekening

 

In duizenden €30.09.202230.09.2021 2021202020192018
Huurinkomsten52.78048.534 65.05661.30366.14347.920
Met verhuur verbonden kosten-33-95 -148-51-166-53
NETTOHUURRESULTAAT52.74748.439 64.90861.25265.97747.867
Recuperatie van vastgoedkosten909521 696752707729
Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen16.67211.492 13.52813.64313.4629.919
Kosten van de huurder en gedragen door de eigenaar op huurschade en wedersinstaatstelling-800-261 -361-698-774-529
Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen-16.672-11.492 -13.528-13.623-13.462-9.919
Andere met huur verbonden inkomsten en uitgaven857486 7164601.198606
VASTGOEDRESULTAAT53.71349.185 65.95961.78667.10848.673
Technische kosten-547-899 -1.144-876-939-1.059
Commerciële kosten-299-363 -547-318-334-166
Kosten en taksen van niet-verhuurde gebouwen-697-674 -893-892-672-587
Beheerskosten van het vastgoed-3.294-3.375 -4.792-5.281-4.800-4.019
Andere vastgoedkosten-1.044-933 -1.007-1.162-784-563
Vastgoedkosten-5.881-6.244 -8.383-8.529-7.529-6.394
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT47.83242.941 57.57653.25759.57942.279
Algemene kosten-3.618-2.957 -3.836-4.085-3.777-2.749
Andere operationele opbrengsten en kosten-313-230 -310-2548924
OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR RESULTAAT OP PORTEFEUILLE43.90139.754 53.43048.91855.89139.554
Resultaat op verkopen van vastgoedbeleggingen551198 1981.6705.3640
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen29.02045.924 66.02015.45422.3077.033
Ander portefeuilleresultaat-8.002-5.943 -11.205-9.083-5.661-2.472
OPERATIONEEL RESULTAAT65.47079.933 108.44356.95977.90144.115
Financiële opbrengsten259 59677745
Netto-interestkosten-6.702-5.449 -7.094-7.955-8.543-8.039
Andere financiële kosten -177-20 -50-36-35-11
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges)31.2051.771 4.217-2.311-3.065-1.615
Financieel resultaat24.328-3.639 -2.868-10.235-11.566-9.620
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN89.79876.294 105.57546.72466.33534.495
Belastingen-717-484 -834-664-587-390
NETTORESULTAAT89.08175.810 104.74146.06065.74834.105
Minderheidsbelangen6.0601.972 6.6412.629-17-9
        
NETTORESULTAAT - aandeel Groep83.02173.838 98.10043.43165.76534.114
Uit te sluiten:       
- Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen551198 1981.6705.3640
- Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen29.02045.924 66.02015.45422.3077.033
- Ander portefeuilleresultaat-8.002-5.943 -11.205-9.083-5.661-2.472
- Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva31.2051.771 4.217-2.311-3.065-1.615
- Minderheidsbelangen met betrekking tot bovenstaande-5.135-1.878 -6.306-2.65400
EPRA RESULTAAT35.38233.766 45.17640.35546.82031.168
RESULTAAT PER AANDEEL - Groep30.09.202230.09.2021 2021202020192018
Aantal dividendgerechtigde aandelen26.577.33426.300.908 26.300.90825.500.67224.657.00324.288.997
Gewogen gemiddeld aantal aandelen26.431.52725.875.874 25.983.00625.164.12624.516.85819.176.981
Nettoresultaat (€)3,142,85 3,781,732,681,78
Verwaterd nettoresultaat (€)3,142,85 3,781,732,681,78
EPRA resultaat (€)1,341,30 1,741,601,911,63