Geconsolideerde resultatenrekening

 

In duizenden €31.03.202131.03.2020 2020201920182017
Huurinkomsten15.97014.701 61.30366.14347.92043.349
Met verhuur verbonden kosten-328 -51-166-53-4
NETTOHUURRESULTAAT15.93814.709 61.25265.97747.86743.345
Recuperatie van vastgoedkosten185156 752707729881
Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen7.5317.544 13.64313.4629.91912.864
Kosten van de huurder en gedragen door de eigenaar op huurschade en wedersinstaatstelling-127-300 -698-774-529-375
Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen-7.531-7.544 -13.623-13.462-9.919-12.864
Andere met huur verbonden inkomsten en uitgaven9293 4601.198606117
VASTGOEDRESULTAAT16.08814.658 61.78667.10848.67343.968
Technische kosten-315-264 -876-939-1.059-1.325
Commerciële kosten-145-114 -318-334-166-252
Kosten en taksen van niet-verhuurde gebouwen-264-210 -892-672-587-634
Beheerskosten van het vastgoed-1.343-1.227 -5.281-4.800-4.019-3.544
Andere vastgoedkosten-725-591 -1.162-784-563-407
Vastgoedkosten-2.792-2.406 -8.529-7.529-6.394-6.162
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT13.29612.252 53.25759.57942.27937.806
Algemene kosten-1.404-1.340 -4.085-3.777-2.749-2.722
Andere operationele opbrengsten en kosten-80-46 -2548924-7
OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR RESULTAAT OP PORTEFEUILLE11.81210.866 48.91855.89139.55435.077
Resultaat op verkopen van vastgoedbeleggingen0-16 1.6705.36400
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen22.3857.151 15.45422.3077.033-7.274
Ander portefeuilleresultaat-3.407-1.625 -9.083-5.661-2.472-89
OPERATIONEEL RESULTAAT30.79016.376 56.95977.90144.11527.714
Financiële opbrengsten110 677745161
Netto-interestkosten-2.022-1.873 -7.955-8.543-8.039-7.621
Andere financiële kosten -7-7 -36-35-11-7
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges)1.532-1.160 -2.311-3.065-1.6151.119
Financieel resultaat-496-3.030 -10.235-11.566-9.620-6.348
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN30.29413.346 46.72466.33534.49521.366
Belastingen-156-92 -664-587-390-180
NETTORESULTAAT30.13813.254 46.06065.74834.10521.186
Minderheidsbelangen138-4 2.629-17-90
        
NETTORESULTAAT - aandeel Groep30.00013.258 43.43165.76534.11421.186
Uit te sluiten:       
- Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen0-16 1.6705.36400
- Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen22.3857.151 15.45422.3077.033-7.274
- Ander portefeuilleresultaat-3.407-1.625 -9.083-5.661-2.472-89
- Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva1.532-1.160 -2.311-3.065-1.6151.119
- Minderheidsbelangen met betrekking tot bovenstaande-1630 -2.654000
EPRA RESULTAAT9.6538.908 40.35546.82031.16827.430
RESULTAAT PER AANDEEL - Groep31.03.202131.03.2020 2020201920182017
Aantal dividendgerechtigde aandelen25.500.67224.657.003 25.500.67224.657.00324.288.99717.740.407
Gewogen gemiddeld aantal aandelen25.500.67224.657.003 25.164.12624.516.85819.176.98117.409.850
Nettoresultaat (€)1,180,54 1,732,681,781,22
Verwaterd nettoresultaat (€)1,180,54 1,732,681,781,22
EPRA resultaat (€)0,380,36 1,601,911,631,58