Investeren in inspirerende multi-tenantkantoren waar werken en beleving samen gaan met een servicegerichte en flexibele aanpak, op goed bereikbare locaties.

Efficiënt inspelen op een wijzigende huurmarkt en heroriëntering van gebouwen

De evoluties in het zogenaamde ‘nieuwe werken’ hebben een inkrimping van de totaal opgenomen oppervlakte voor eenzelfde aantal werknemers tot gevolg. De kantooromgeving is mede door de recente coronacrisis net als andere sectoren onderhevig aan maatschappelijke veranderingen. Doorgedreven digitalisering en technologische evoluties maken een mengvorm van telewerken en kantoorwerken mogelijk zo niet noodzakelijk.

Intervest onderscheidt zich van andere aanbieders van kantoren door aandacht te besteden aan de voortdurend evoluerende noden van de klant. Huisvesting is voor bedrijven steeds minder een verhaal van vierkante meters. Zij zijn niet meer louter op zoek naar ruimte. Ze zijn eerder vragende partij voor een totaaloplossing waarbij dienstverlening die rekening houdt met de evoluerende manieren van werken en technologische evoluties centraal staat. Met de turnkey solutions verschaft Intervest klanten de mogelijkheid hun ruimte in te richten rekening houdend met de evoluerende manieren van werken, technologische evoluties en de dynamiek in hun marktaanpak. Een eigen design team zorgt voor het aanbod van totaaloplossingen inzake kantooromgevingen op maat gaande van planning, inrichting, coördinatie van de werkzaamheden tot budgetopvolging. Naast het verschaffen van een aangename en toegankelijke werkomgeving is ook het voorzien van de nodige ondersteunende dienstverlening in zowel de bedrijfs- als de privé­sfeer, een ankerpunt in het ‘ontzorgen’ van de klant. Het welzijn van de medewerkers staat hierbij voorop!

 

  • TKS Edwards
  • TKS CoChlear

Intervest speelt ook actief in op de evolutie in de arbeidsmarkt met Greenhouse, een inspirerend kantoorconcept voor mobiel en flexibel werken, te vinden in Antwerpen, Brussel en Mechelen. Elke Greenhouse-locatie heeft haar eigen karakter en biedt de Greenhouse-community een gastvrije, zakelijke en inspirerende omgeving, met horeca, met aandacht voor het community-gebeuren en tal van evenementen. Ook in een professionele context blijft de nood aan sociaal contact en menselijke interactie. Met kantoren op maat, serviced offices en coworking ruimtes, oplossingen voor vergaderen en organiseren van evenementen en overal een brede waaier aan diensten, geeft Intervest in Greenhouse verder invulling aan het ‘ontzorgen’ van de klant.

 

  • GH BXL
  • Greenhouse BXL

Bij de heroriëntering van de kantorenportefeuille desinvesteert Intervest geleidelijk ook de kantoren die onvoldoende beantwoorden aan de verwachtingen in de toekomst. De focus blijft gericht op kwaliteitsvolle panden, op aantrekkelijke locaties met goede bereikbaarheid, in steden met economische groei en een belangrijke studentenpopulatie. Herinvesteringen gebeuren in gebouwen met een bijzonder karakter zowel op vlak van multifunctionaliteit, architectuur, duurzaamheid als kwaliteit.