Keuzedividend in aandelen

De raad van bestuur van Intervest heeft ieder jaar de mogelijkheid om te beslissen dat het dividend over het boekjaar wordt uitgekeerd als keuzedividend.

Bij een keuzedividend krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van Intervest, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen. Dit naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of te opteren voor een combinatie van de twee voorgaande opties. De dividendvordering die gekoppeld is aan een bepaald aantal bestaande aandelen, geeft recht op één nieuw aandeel, tegen een uitgifteprijs per aandeel, al dan niet met een korting t.o.v. de beurskoers.

De raad van bestuur van Intervest heeft op 2 mei 2019 beslist om het brutodividend voor boekjaar 2018 van € 1,40 per aandeel (€ 0,98 nettodividend) uit te keren als keuzedividend. De aandeelhouders hebben voor 45,2% van hun dividendgerechtigde aandelen geopteerd voor de inbreng van hun dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash.

Naar aanleiding van het keuzedividend publiceert Intervest jaarlijks een Informatiememorandum op de website (mits gebruikelijke beperkingen), met toepassing van artikel 18, §1, (e) en §2, (e) van de Prospectuswet van 16 juni 2006. Dit biedt informatie omtrent het aantal en de aard van de nieuwe aandelen en de redenen voor en modaliteiten van dit keuzedividend.

  Jaar

  Meer informatie:

  • Gedematerialiseerde aandelen: een financiële instelling naar keuze of ING Belgium
   +32 2 547 31 40 of per e-mail marc.sanders@ing.be
  • Aandelen op naam en algemene informatie: Intervest Offices & Warehouses
   +32 3 287 67 87 of per e-mail investorrelations@intervest.be