BREEAM en Intervest: samen voor duurzaam bouwen

05-12-2019
Nice to know

Intervest legt de focus op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen - in lijn met de verwachtingen van alle belanghebbenden. Eén van de acties die we hiervoor ondernemen, is het optimaliseren van onze gebouwen aan de hand van de BREEAM methode, oftewel de Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

Maar wat houdt die methode nu precies in? Wel, BREEAM beoordeelt de duurzaamheid van masterplanningprojecten, infrastructuur en gebouwen. Dit duurzaamheidscertificaat wordt onafhankelijk toegekend op basis van een vaste methode, variërend van één ster (Pass) tot vijf sterren (Outstanding). Wij vertellen je er vandaag alles over.

Over de BREEAM score

BREEAM is 's werelds belangrijkste milieubeoordelingsmethode voor gebouwen. Momenteel zijn er maar liefst 425.000 gebouwen met gecertificeerde BREEAM beoordelingen én twee miljoen geregistreerde gebouwen sinds de introductie in 1990.

Om te komen tot de gegeerde vijf sterren, moet je voldoen aan een aantal vaste en variabele criteria die BREEAM hanteert. Zo beoordelen ze je op negen verschillende onderwerpen betreffende de duurzaamheid van het gebouw in kwestie. Denk aan: management, gezondheid, energie, transport, water, materiaalgebruik, afvalmanagement, ecologie en vervuiling.

Waarom?

Natuurlijk wil je als organisatie op maatschappelijk verantwoorde manier handelen. Wel, wanneer je een hoge BREEAM score hebt, ben je alvast goed op weg. Maar dat is niet het enige voordeel dat deze methode met zich meebrengt! Want daarnaast zijn je BREEAM inspanningen ook financieel bijzonder interessant: de subsidies zijn erg aantrekkelijk, waardoor de volledige investering vaak lager ligt dan inspanningen in een gebouw zonder het BREEAM label.

 

Normen en maatstaven

BREEAM is dé norm wanneer we praten over duurzaam ontwerp, de bouw en de exploitatie van gebouwen. Het label groeide dan ook al snel uit tot een van de meest uitgebreide en algemeen erkende modellen om de milieuprestaties van een gebouw te meten.

Logisch: het nodigt tenslotte uit om na te denken over een ontwerp met een lage koolstofuitstoot en een lage milieu impact, waarbij de energiebehoefte van een gebouw zoveel mogelijk geminimaliseerd wordt.

De BREEAM-beoordeling maakt gebruik van erkende maatstaven. Deze worden afgezet tegen vastgestelde benchmarks, om zo de specificatie, het ontwerp, de constructie en het gebruik van een gebouw te evalueren. De gebruikte maatregelen vertegenwoordigen een breed scala aan categorieën en criteria, van energie tot ecologie.

Waarom spelen wij erop in?

Er zijn heel wat organisaties die rekening (moeten) houden met BREEAM. Wij sommen ze op.

Opdrachtgevers, planners, ontwikkelaars, financiers en ontwikkelaars maken gebruik van BREEAM om de duurzaamheidsprestaties van hun gebouwen te specificeren op een manier die snel, volledig en goed zichtbaar is in de markt.

Vastgoedmakelaars gebruiken het om de milieureferenties en de voordelen van een gebouw bij potentiële kopers en huurders te promoten.

Ontwerpteams gebruiken het als een methode om de prestaties van hun gebouwen en hun eigen ervaring en kennis van de milieuaspecten van duurzaamheid te verbeteren.

Managers gebruiken het om de exploitatiekosten te verlagen, de prestaties van gebouwen te meten en te verbeteren, het personeel in staat te stellen om hun prestaties te verbeteren, actieplannen te ontwikkelen en de prestaties te monitoren en te rapporteren.

Je merkt het al: Intervest past naadloos in dit rijtje. ‘Wij doen goede dingen, op een goede manier’, weet je nog? Bij alles wat we doen, behouden we onze focus op onze verantwoordelijkheid: zowel sociaal als op gebied van duurzaamheid. Wij handelen op een transparante en ethisch verantwoorde manier.

Met andere woorden: wij nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen handelen en zijn verantwoordelijk voor ons gedrag. En het is net daarom dat we zo actief bezig zijn met het behalen én continu verbeteren van onze BREEAM score.

Hoe Intervest zijn steentje bijdraagt

En dat doen we door actief te zoeken naar manieren om onze panden te heropwaarderen - en zo een hoge BREAAM-score te behalen. Onlangs startte Intervest met het uitrollen van een programma om onze gebouwen voor een score ‘Very Good’ te laten kwalificeren op de BREEAM schaal.

We startten met een nulmeting op een aantal gebouwen, legden de huidige score vast en stelden het actieplan aan om aan de slag te gaan. We begonnen bij 8 (3 Greenhouse en 5 logistieke panden) gebouwen - en zijn van plan om het volledige plan uiteindelijk uit te rollen over de rest van onze portefeuille.

Wat doen we zoal?

We voerden een studie uit op de intensiteit van het licht in onze gebouwen, zodat we konden ondervinden aan welke normen we niet voldeden. Deze luxmeting hielp ons bepalen welke verlichting we naar LED moesten omzetten. Hier koppelden we bovendien bewegingssensoren en daglichtsensoren aan.

Daarnaast werken we ook actief aan de nodige fietsfaciliteiten. Denk aan ruime fietsbergingen, maar ook lockers en douches. Zo motiveren we onze mensen om met de fiets naar het werk te komen.

Een ander groot hoofdstuk in dit verhaal, draait rond energiezuinigheid en -besparing. Zo voeren we heel intensieve dakrenovaties (zowel vernieuwing als isolatie) om de duurzaamheid te verhogen uit, maar installeren we ook overal waterbesparende kranen in de gemene delen en de douches. En daar houden we niet op. We zijn tenslotte ook bezig met de installatie van zonwering en de vernieuwing van onze HVAC installaties.

Verder zijn we ook bezig met een nieuw meetproject, waarbij we de energiestromen in onze gebouwen uitgebreid meten via een slim platform. De data die we voortdurend binnentrekken via de digitale meters, wordt vervolgens gescand door een algoritme dat vreemde gebruiken detecteert. Zo kan er sneller actie ondernomen worden wanneer er iets misloopt.

Meer weten over duurzaamheid binnen Intervest?

Aarzel niet om ons te contacteren. Wij beantwoorden graag al jouw vragen! Meer weten over hoe Intervest de focus legt op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Ontdek het hier!