Een van de goede doelen van 2021: SOS Nepal

12-08-2021
Nice to know
SOS Nepal

De tweede piek van de Covid-19 pandemie sloeg hard toe in India. De berichten over het grote zuurstoftekort in de lokale ziekenhuizen lieten niemand koud. Ook in Nepal is de situatie gelijkaardig.

Rotary BeLux, een vereniging die zich al jaren wereldwijd inzet op humanitair vlak, ondernam meteen actie en zo werd, in samenwerking met Ziekenhuis Zonder Grenzen, de actie S.O.S Nepal geboren met als doel geld in te zamelen voor de aankoop van zuurstofconcentratoren.

Intervest verkoos deze actie als een van de goede doelen van 2021 en schonk €2.500. De cheque werd overhandigd door onze collega Luc die zelf lid is van Rotary Antwerpen Minerva.