Interactive Supply Chain Network organiseert op 13 juni het tweede ‘Groot Logistiek Debat’ met de steun van Intervest

29-05-2017
Nice to know

Op 13 juni organiseert het Interactive Supply Chain Network (ISCN) tijdens haar congres voor de tweede maal ‘Het Groot Logistiek Debat’. Als gereglementeerde vastgoedvennootschap met een aanzienlijke verankering in en rond Antwerpen en stevige groeiplannen in het logistiek segment, zet Intervest Offices & Warehouses (hierna Intervest) hier mee haar schouders onder.

Een innovatieve en interactieve debatformule onder moderatie van Ivan De Vadder (VRT) met twee vooraanstaande intendanten en 12 opinieleiders rond 4 thema’s (infrastructuur, industrie, digitalisering, samenleving) die ingaat op de centrale vraag van Het Groot Logistiek Debat:

Wat kan of moet de logistiek leren uit andere vakgebieden om meer maatschappelijke toegevoegde waarde te genereren?

In de aanloop naar het debat, waarvoor we u hierbij alvast van harte uitnodigen, ligt de klemtoon heel sterk op interactiviteit. ISCN wil iedereen die betrokken is bij de logistiek (gateway, hinterland en last mile), in het debat betrekken. Voor de 4 thema’s zijn een 12-tal stellingen geformuleerd waarop kan worden gestemd. U vindt ze op de website van ISCN, en kan zo het debat mee aanzwengelen.

INTERACTIVE SUPPLY CHAIN NETWORK

Het groot logistiek debat
Datum: 13 juni 2017 - van 15.00 tot 20.15 uur - aansluitend walking dinner
Plaats: AED Studios - Lint
Laat uw mening horen en/of
 schrijf u nu reeds in op www.iscn.eu