Intervest breidt haar logistieke vastgoedportefeuille in Nederland verder uit. Vroegtijdige verbreking huurovereenkomst in Opglabbeek.

05-06-2019
Persberichten

Intervest start met de bouw van haar duurzaam logistiek project op Borchwerf I in Roosendaal

Zoals eerder aangekondigd, tekende Intervest op 25 januari 2018 een koopovereenkomst voor de verwerving van een terrein ter ontwikkeling van een modern en hoogwaardig logistiek distributiecentrum van 28.000 m² op het bedrijventerrein Borchwerf I in Roosendaal. Het terrein werd, na de benodigde sloopwerkzaamheden, op 25 april 2019 bouwrijp overgedragen aan Intervest, waarna de bouwwerkzaamheden van start zijn gegaan.

Intervest verwerft logistieke site in Nijmegen als strategische grondpositie

In het kader van haar strategie om het logistieke gedeelte van haar vastgoedportefeuille verder uit te breiden, heeft Intervest een logistieke site in Nijmegen verworven via een sale-and-lease-backovereenkomst.

Het distributiecentrum van in totaal circa 19.200 m² omvat 17.500 m² magazijnruimte en 1.700 m² kantoorruimte. De site is gelegen in Nijmegen op het bedrijventerrein Westkanaaldijk ten westen van het centrum van Nijmegen. Het bedrijventerrein is goed omsloten via zowel de A73 als de A50.

Vroegtijdige verbreking huurovereenkomst in Opglabbeek

Huurder Medtronic heeft, zoals reeds eerder aangekondigd, haar logistieke vestiging in Opglabbeek gesloten. De huurovereenkomst met Medtronic had een eerste opzegmogelijkheid per 31 augustus 2022. Intervest en Medtronic zijn op 5 juni 2019 tot een akkoord gekomen om de huurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen. Medtronic heeft hiervoor een eenmalige verbrekingsvergoeding van 80% van al haar contractuele verplichtingen tot augustus 2022 betaald aan Intervest (voor huurinkomsten, onroerende voorheffing, gemeenschappelijke lasten, enz.).