Intervest Offices & Warehouses publiceert duurzaamheidsverslag 2021

28-06-2022
Persberichten
Duurzame realisaties in lijn met doelstellingen strategie #connect2022.

Intervest Offices & Warehouses nv, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap actief in het kantorensegment en logistiek vastgoed, publiceert haar duurzaamheidsverslag 2021. De langetermijnstrategie van Intervest is gebaseerd op duurzame waardecreatie voor alle stakeholders met #TeamIntervest. Uit de realisaties van 2021 op het vlak van omgeving, maatschappij en governance (de zgn ESG criteria, environmental, social en governance), blijkt dat Intervest op koers is met de concreet vooropgestelde doelstellingen, zoals geformuleerd in de strategie #connect2022.

Sustainability 2021