Intervest publiceert Duurzaamheidsverslag 2019

28-04-2020
Duurzaamheidsverslagen

In haar eerste duurzaamheidsverslag zet Intervest de strategie, de speerpunten van het beleid en de doelstellingen richting 2022 op het gebied van duurzaamheid uiteen. Zoals vermeld in het Jaarverslag 2019, rapporteert Intervest in dit verslag ook over de vastgoedspecifieke EPRA performance measures aangaande duurzaamheid en de meer algemene duurzaamheidsdoelstellingen van de vennootschap. Intervest hecht immers veel belang aan duurzame waardecreatie en bewerkstelligt de verduurzaming van haar vastgoedbeleggingen aan de hand van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Over hoe deze binnen Intervest geïntegreerd en geconcretiseerd worden, vindt U meer in dit eerste duurzaamheidsverslag.