Jaarcijfers 2020

11-02-2021
Persberichten
  • Vastgoedportefeuille € 1.018 miljoen: groei met 14% of € 125 miljoen
  • Yield Waardestijging door aanscherpen rendementen in logistiek vastgoed in Nederland met 52 bp

  • EPRA resultaat per aandeel € 1,60 (€ 1,91 2019, resp. € 1,68 excl. eenmalige vergoeding Medtronic)
  • EPRA NTA € 22,40 per aandeel (€ 21,77)
  • Bezettingsgraad 93% (93%)
  • WALB 4,0 jaar (4,3 jaar)
  • Beperkte schuldgraad 43% (39%)
  • Gemiddelde rentevoet financieringen 2,0%
  • Niet-gebruikte kredietlijnen € 150 miljoen
  • Beoogd brutodividend per aandeel € 1,53, op hetzelfde peil als voor 2019

 

De presentatie over Jaarcijfers 2020 vindt u hier.