Opnieuw EPRA gold voor Intervest

10-10-2018
Nice to know

Het Jaarverslag 2017 van Intervest heeft op de EPRA-conferentie in London voor de vierde keer op rij een EPRA BPR GOLD AWARD gekregen.

EPRA is de European Public Real Estate Association die aanbevelingen formuleert om de transparantie en consistentie van financiële rapportering te verhogen, de zogenaamde BPR of Best Practices Recommendations. Steeds meer vastgoedvennootschappen kiezen ervoor om de rapporteren op basis van deze richtlijnen. Voor het afgelopen jaar heeft EPRA in samenwerking met Deloitte zo’n 155 jaarverslagen van beursgenoteerde vastgoedondernemingen uit gans Europa onder de loep genomen (tegenover 120 het voorgaande jaar) en aan 121 vennootschappen een award toegekend waaronder aan 76 een Gold award.

De vierde opeenvolgende Gold award voor het Jaarverslag 2017 is een erkenning van de onafgebroken inspanningen die Intervest levert voor een consistente en transparante financiële verslaggeving waarbij ook de BPR-richtlijnen nageleefd worden.

Het volgen van de EPRA BPR-richtlijnen verschaft stakeholders in de vastgoedsector transparantie en een kader van vergelijkbaarheid en wordt erg gewaardeerd in de sector zoals blijkt uit het volledig rapport over de EPRA Awards.