Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2019

25-04-2019
Persberichten

Aangezien op de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders van Intervest Offices & Warehouses nv bijgevolg opnieuw uitgenodigd op een tweede buitengewone algemene vergadering  die geldig zal beraadslagen en besluiten over dezelfde dagorde.

Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op maandag 13 mei 2019 om 10 uur op de maatschappelijke zetel, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem.