Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het derde kwartaal 2019

04-11-2019
Persberichten
 • Groei van vastgoedportefeuille met 7% of € 58 miljoen in 2019 tot reële waarde van € 925 miljoen op
  30 september 2019 (€ 867 miljoen op 31 december 2018)
   
 • Bezettingsgraad van totale portefeuille: 91% (93% 30 september 2018)
  Bezettingsgraad kantorenportefeuille gestegen tot 89%, logistieke portefeuille bedraagt 93%
   
 • Stijging reële waarde bestaande vastgoedportefeuille met 2%
   

 • Toename EPRA resultaat met 59%
  EPRA resultaat per aandeel: € 1,46 (€ 1,21 eerste negen maanden 2018)
  Verwachte groei onderliggend EPRA resultaat met minstens 3% en een brutodividend van minstens € 1,50
   

 • Gemiddelde rentevoet van de financieringen: 2,2% (2,4% eerste negen maanden 2018)
   

 • Schuldgraad: 44,1% (43,5 % 31 december 2018)