Tussentijdse verklaring van de raad van toezicht over het derde kwartaal 2020

09-11-2020
Persberichten
 • Vastgoedportefeuille € 974 miljoen: groei met 9%, of € 81 miljoen
 • Yield: waardestijging door aanscherpen rendementen in logistiek vastgoed in Nederland met 28 bp
 • EPRA resultaat per aandeel: € 1,18 (€ 1,46 Q3 2019, resp. € 1,26 excl. Medtronic)
 • EPRA NAV: € 21,89 per aandeel (€ 21,79 op 31 december 2019)
 • Bezettingsgraad: 92% (93% op 31 december 2019)
 • Beperkte schuldgraad: 43% (39% op 31 december 2019)
 • Gemiddelde rentevoet van de financieringen: 2,0% (2,2% Q3 2019)
 • Beoogd brutodividend per aandeel voor 2020: € 1,53, op hetzelfde peil als voor 2019
 • Verwacht EPRA resultaat per aandeel 2020 op basis van huidige forecasts: tussen € 1,57 en € 1,62
 • 21% van de gebouwen minstens BREEAM ‘Very Good’ gecertificeerd
 • Solide basis door activiteiten in twee vastgoedsegmenten, sectorale spreiding van de huurders, voldoende financieringscapaciteit en sterke balans