Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2019

13-05-2019
Persberichten

Op 24 april 2019 werd een eerste buitengewone algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses (hierna de ‘Vennootschap’) bijeengeroepen. Aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, is vandaag 13 mei 2019 een nieuwe buitengewone algemene vergadering gehouden, met dezelfde agenda.

Deze kon geldig beraadslagen en heeft volgende agendapunten goedgekeurd.

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal

De algemene vergadering geeft machtiging aan de raad van bestuur van de Vennootschap, voor een periode van 5 jaar, om het kapitaal in een of meerdere malen te verhogen:

I. Met een bedrag gelijk aan maximaal 50% van het maatschappelijk kapitaal in het kader van een kapitaalverhoging door inbreng in geld met behoud van voorkeurrecht of met de mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht;

II. Met een bedrag gelijk aan maximaal 50% van het maatschappelijk kapitaal in het kader van een keuzedividend;

III. Met een bedrag gelijk aan maximaal 20% van het maatschappelijk kapitaal in het kader van een kapitaalverhoging op een andere manier dan vermeld onder punt 1 en 2.