De permanente evoluties op de vastgoedmarkten en de financiële markten vereisen een continue opvolging van de marktrisico's, operationele, financiële en reglementaire risico’s ter bewaking van de resultaten en de financiële situatie van Intervest.

Risicobeheer

De raad van toezicht van Intervest besteedt steeds aandacht aan de risicofactoren waaraan Intervest onderhevig is.

In het Jaarverslag worden in het hoofdstuk "Belangrijkste risicofactoren en interne controle- en  risicobeheerssystemen" de belangrijkste risico's beschreven waarmee Intervest geconfronteerd kan worden. Eerst wordt het risico benoemd, daarnaast de mogelijke invloed op de activiteit van Intervest die kan voortvloeien uit het zich realiseren van het risico en vervolgens de maatregelen die Intervest in acht neemt om de eventuele negatieve impact van deze risico's te beperken en te beheersen.