Roerende voorheffing

Op dividenden die door een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap worden uitbetaald, wordt een roerende voorheffing van 30% toegepast (Programmawet van 25 december 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016).

Bepaalde overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing voorzien een vermindering van dit tarief. Om deze vermindering te genieten, dient de dividendgerechtigde aandeelhouder een officieel formulier 276 DIV-AUT ingevuld te bezorgen aan Intervest. Het formulier kan gedownload worden via de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Krachtens de Belgische wet kan een gedeeltelijke/volledige vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden worden verkregen door aandeelhouders die voldoen aan specifieke voorwaarden opgelegd door de wet.