2022Jaarverslag
Futureproof kantooromgevingen en performant logistiek vastgoed

Financiële kerncijfers

Portefeuille
 € miljoen
reële waarde vastgoedportefeuille
Vastgoed
 %
bezettingsgraad
Schuldgraad
 %
schuldgraad
EPRA resultaat per aandeel
 
EPRA resultaat per aandeel
Brutodividend
 
brutodividend per aandeel
Groei
 %
brutodividendrendement

Evolutie reële waarde

Gemiddelde rentevoet

EPRA EPS / DPS (gross)

Vervaldagenkalender kredietlijnen

2022

Vastgoed

Welke panden en sites heeft Intervest in haar portefeuille en wat is bijzonder aan deze panden? In het Vastgoedverslag vind u in één overzicht alle panden terug evenals een gedetailleerd overzicht per pand, zowel voor de kantorenportefeuille als voor het logistiek vastgoed in België en Nederland.

Downloads

U kan hieronder het volledige Jaarverslag 2022 downloaden of enkele specifieke gedeeltes: Intervest in een oogopslag, Financiële staten en het Activiteitenverslag.
Herentals Green Logistics
2022

Intervest in een oogopslag

‘Intervest in een oogopslag’ bevat de missie, visie, strategie en alle kerncijfers van Intervest.
Greenhouse BXL
2022

Financiële staten

De Financieel staten bevatten alle wettelijk te voorziene onderdelen: jaarrekening, balans, toelichtingen en meer.
Genk Green Logistics
2022

Activiteitenverslag

Het Activiteitenverslag geeft u een overzicht van alle panden in de portefeuille: kantoren en logistiek vastgoed.
Zeebrugge Green Logistics
2022

Jaarverslag

Het volledige jaarverslag kan u hier raadplegen.