Duurzame waardecreatie, klantgericht met een gemotiveerd team

Intervest gaat verder dan investeren in en verhuren van louter vierkante meters. Waardecreatie op een duurzame manier, met oog voor continue kwaliteitsverbetering van de gebouwen en dit voor klanten in twee segmenten: kantoren en logistiek, dat is de kern van de strategie. Door te luisteren naar de wensen van klanten, mee te denken en vooruit te denken, kan Intervest haar klanten ‘ontzorgen’ en meerwaarde bieden. Een gemotiveerd team zorgt voor uitgebreide dienstverlening en flexibele oplossingen, zodat klanten zich kunnen focussen op hun kernactiviteiten.

Een concreet voorbeeld is de turnkey-solutionsaanpak van Intervest: volledig op maat gemaakte interieuroplossingen voor klanten. Het turnkey-solutionsteam werkt de optimale indeling uit voor kantoor- of logistieke ruimte, geeft interieuradvies , coördineert de werken en volgt nauwgezet timing en budget op. Naast het verschaffen van een aangename en toegankelijke werkomgeving is ook het voorzien van de nodige ondersteunende dienstverlening in zowel de bedrijfs- als de privé­sfeer, een ankerpunt in het ‘ontzorgen’ van de klant. Het welzijn van de medewerkers staat hierbij voorop!

Een proactieve klantgerichtheid weerspiegelt zich in feite in de volledige organisatie. Alle cruciale functies nodig voor het beheer van vastgoedklanten en vastgoed zijn inhouse voorzien: verhuur, financiën en administratie, operationele dienstverlening en facility management. Om dit te kunnen waarmaken wil Intervest een zorgzame werkgever zijn die medewerkers een werkomgeving biedt waar ze zich ten volle kunnen ontplooien.

#connect2022

De strategie #connect2022 is gebaseerd op vier nauw verbonden pijlers: waardecreatie, klantgerichtheid, duurzaamheid en #TeamIntervest.

Met #connect2022 zet Intervest de lijnen uit voor de komende jaren: realiseren van een weldoordachte groei van 30% van de reële waarde van de vastgoedportefeuille tegen eind 2022, verbeteren van de kwaliteit van de vastgoedportefeuille door assetrotatie, de volledige waardeketen van (terrein-)aankoop tot oplevering van het pand realiseren met een inhouse toegewijd en gemotiveerd team en dit met oog voor duurzaamheid zowel aan investerings- als aan financieringszijde.

Vandaar #connect2022: waardecreatie voor alle stakeholders met inachtneming van duurzaamheid op verschillende vlakken, gedragen door een krachtig, klantgericht team, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De nauwe verbondenheid van deze pijlers komt ook tot uiting in de uitwerking en in de doelstellingen.

“Niet groeien om te groeien is belangrijk, wel assetrotatie met het oog op het verbeteren van het risicoprofiel en de totale kwaliteit van de vastgoedportefeuille waarbij we de volledige waardeketen in huis houden."

- Gunther Gielen, ceo Intervest Offices & Warehouses

Concrete doelstellingen

 

Waardecreatie

Waardecreatie

Intervest engageert zich om waarde te creëren voor haar stakeholders door het genereren van solide en terugkerende kasstromen op een goed gediversifieerde vastgoedportefeuille en dit met respect voor duurzaamheid, sociale aspecten en goed bestuur. Daarbij wil de vennootschap wendbaar voordeel halen uit de respectievelijke investeringscycli en onderliggende huurmarkt in kantoren en logistiek, de twee segmenten van de vastgoedportefeuille. 

Concrete doelstellingen tegen 2022:
 • 30% groei van de reële waarde van de vastgoedportefeuille
 • 10% groei van het EPRA resultaat per aandeel
 • Toename in gemiddelde huurperiode: > 5 jaar
 • Looptijd schulden verlengen

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Intervest wil zowel aan investerings- als aan financieringszijde de hoogste normen qua duurzaamheid nastreven. Immers, Intervest hanteert een zeer brede kijk op duurzaamheid en houdt vast aan het uitbouwen van een langetermijnrelatie met al haar stakeholders. Bijvoorbeeld door transparant te communiceren met investeerders en door het nastreven van een reputatie als langetermijnaandeel met een recurrente opbrengst en een laag risicoprofiel.

Duurzaamheid gaat ook over het welzijn van de eigen medewerkers, van de klanten en hun medewerkers. Intervest gaat bijvoorbeeld niet louter voor ‘quick wins’ op BREEAM-vlak en zal bij nieuwe investeringen of ontwikkelingen steeds vertrekken van het welzijn van de gebruiker.

Tegen 2022 stelt Intervest zich als concrete doelstellingen:
 • 100% van het elektriciteitsverbruik komt uit duurzame bronnen
 • 80% van het logistiek vastgoed is uitgerust met fotovoltaïsche installaties
 • 80% van de vastgoedportefeuille is uitgerust met slimme meters
 • 30% van de vastgoedportefeuille is minstens ‘BREEAM Very Good’-gecertificeerd

 

Klantgerichtheid

Klantgerichtheid

Om dit te realiseren is klantgerichtheid cruciaal, extern en intern. Intervest is een vastgoedpartner die verder gaat dan louter het verhuren van vierkante meters kantoorruimte of logistieke ruimte, ‘beyond real estate’. Met andere woorden, luisteren naar de noden van de klanten, meedenken en vooruitdenken om zo de klanten te “ontzorgen” en meerwaarde te bieden. Dat vertaalt zich in uitgebreide dienstverlening en flexibele oplossingen en vraagt de toewijding van een sterk en gemotiveerd team waarin medewerkers ook voor en met mekaar klantgericht werken.

Concreet wordt gewerkt aan:
 • Het verbeteren van klantentrouw door het verhogen van het totaal aantal jaar als huurder
 • Het opstarten van het meten van de NPS (Net Promotor Score), een indicatie van tevredenheid en loyauteit

 

Team Intervest

#TeamIntervest

Intervest wil een betrouwbare werkgever zijn die haar medewerkers een zorgzame werkomgeving biedt waar ze zich ten volle kunnen ontplooien. De waarden van de vennootschap (professioneel en ondernemend, gedreven en enthousiast, eerlijk en respectvol, samen en in teamverband) en de bedrijfscultuur zijn hierbij een belangrijke leidraad om het klantgerichte denken te integreren in de dagdagelijkse werking. De volledige waardeketen afdekken van grondaankoop tot langetermijnverhuur met eigen kennis en ervaring, betekent ook het creëren van een werkomgeving die het verder uitbouwen van een gemotiveerd en toegewijd team van medewerkers faciliteert. Een omgeving waar mensen vertrouwen hebben in mekaar, trots zijn op wat ze doen en samen plezier beleven.

Concreet houdt dit in:
 • Het streven naar duurzame motivatie bij haar medewerkers
 • Het aantrekken en behouden van professionele medewerkers