Financiële resultaten

Kerncijfers

De gedetailleerde berekening van de kerncijfers is te vinden in het lexicon en APM's begrippenlijst document.

Operationele kerncijfers31.03.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.2017
Reële waarde van de vastgoedbeleggingen (in miljoen €)1.0451.018893867663
Verhuurbare oppervlakte (in duizenden m²)1.0461.0469461.023795
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur* (%)6,8%6,9%7,2%7,4%7,3%
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur inclusief geschatte huurwaarde op leegstand* (%)7,3%7,4%7,7%7,9%8,4%
Gemiddelde looptijd huurcontracten (tot eerste vervaldag) (jaar)3,84,04,34,63,9
Bezettingsgraad totale portefeuille (%)93%93%93%93%91%
Bezettingsgraad kantorenportefeuille (%)88%88%90%88%85%
Bezettingsgraad logistieke portefeuille (%)96%96%96%98%98%
Verhouding kantoren/logistiek vastgoed37/6337/6339/6140/6046/54

 

* Het brutohuurrendement wordt berekend als de verhouding tussen de contractuele huren (al dan niet verhoogd met de geschatte huurwaarde van de niet-bezette verhuurlocaties) en de reële waarde van de vastgoedbeleggingen.

Financiële resultaten - aandeel van de Groep31.03.202131.03.20202020201920182017
EPRA resultaat (€ 000)9.6538.90840.35546.82031.16827.430
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen0-161.6705.36400
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen22.3857.15115.45422.3077.033-7.274
Ander portefeuilleresultaat-3.407-1.625-9.083-5.661-2.472-89
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva1.532-1.160-2.311-3.065-1.6151.119
Minderheidsbelangen met betrekking tot bovenstaande-1630-2.654000
Nettoresultaat - aandeel Groep (€000)30.00013.25843.43165.76534.11421.186
Gewogen gemiddeld aantal aandelen25.500.67224.657.00325.164.12624.516.85819.176.98117.409.850
Nettoresultaat per aandeel (€)1,1811,732,681,781,22
EPRA resultaat per aandeel (€) 0,380,361,601,911,631,58
Brutodividend per aandeel (€)--1,531,531,401,40

 

*Onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2021

 

Balansgegevens31.03.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.2017
Eigen vermogen (€ 000)584.992554.414524.433477.208359.366
Vreemd vermogen (€ 000)499.275493.579394.430409.956320.052
Schuldgraad (%)41%43%39%43,50%44,60%
Aantal aandelen op einde periode25.500.67225.500.67224.657.00324.288.99718.405.624
Nettowaarde (reële waarde) per aandeel (€)22,6521,4621,2519,6219,52
Beurskoers (€)21,1522,5525,6020,6022,49
Premie (+)/discount (-) t.o.v. nettowaarde (reële waarde) (%)-7%5%20%5%15%