Financiële resultaten

Kerncijfers

De gedetailleerde berekening van de kerncijfers is te vinden in het lexicon en APM's begrippenlijst document.

Operationele kerncijfers31.12.2019 31.12.201831.12.201731.12.201631.12.2015
Reële waarde van de vastgoedbeleggingen (in miljoen €)893 867663611634
Verhuurbare oppervlakte (in duizenden m²)946 1.023795705717
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur* (%)7,2% 7,4%7,3%7,6%7,9%
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur inclusief geschatte huurwaarde op leegstand* (%)7,7% 7,9%8,4%8,3%8,8%
Gemiddelde looptijd huurcontracten (tot eerste vervaldag) (jaar)4,3 4,63,93,93,7
Bezettingsgraad totale portefeuille (%)93% 93%91%91%90%
Bezettingsgraad kantorenportefeuille (%)90% 88%85%86%85%
Bezettingsgraad logistieke portefeuille (%)96% 98%98%96%95%
Verhouding kantoren/logistiek vastgoed39/61 40/6046/5449/5151/49

 

* Het brutohuurrendement wordt berekend als de verhouding tussen de contractuele huren (al dan niet verhoogd met de geschatte huurwaarde van de niet-bezette verhuurlocaties) en de reële waarde van de vastgoedbeleggingen.

Financiële resultaten - aandeel van de Groep

2019 2018

2017

20162015
EPRA resultaat (€ 000)46.820 31.16827.43029.04430.859

Portefeuilleresultaat (€ 000)

22.010 4.561-7.363-10.009-5.465

Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges) (€ 000)

-3.065 -1.6151.1191.547558

Nettoresultaat - aandeel Groep

(€ 000)

65.765 34.11421.18620.58225.952
Gewogen gemiddeld aantal aandelen24.516.858 19.176.98117.409.85016.784.52116.200.911
Nettoresultaat per aandeel (€)2,68 1,781,221,231,60
EPRA resultaat per aandeel (€) 1,91 1,631,581,751,90
Brutodividend per aandeel (€)1,53 1,401,401,401,71
Balansgegevens31.12.2019 31.12.201831.12.201731.12.201631.12.2015
Eigen vermogen (€ 000)524.433 477.208359.366326.085321.736
Vreemd vermogen (€ 000)394.430 409.956320.052299.078326.663
Schuldgraad (%)39,0% 43,5%44,6%45,7%48,2%
Aantal aandelen op einde periode24.657.003 24.288.99718.405.62416.784.52116.239.350
Nettowaarde (reële waarde) per aandeel (€)21,25 19,6219,5219,4319,81
Beurskoers (€)25,60 20,6022,4923,9024,37
Premie (+)/discount (-) t.o.v. nettowaarde (reële waarde) (%)20% 5%15%23%23%