Financiële resultaten

Kerncijfers

De gedetailleerde berekening van de kerncijfers is te vinden in het lexicon en APM's begrippenlijst document.

Operationele kerncijfers30.09.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Reële waarde van de vastgoedbeleggingen (in miljoen €)974893867663611
Verhuurbare oppervlakte (in duizenden m²)1.0399461.023795705
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur* (%)7,1%7,2%7,4%7,3%7,6%
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur inclusief geschatte huurwaarde op leegstand* (%)7,7%7,7%7,9%8,4%8,3%
Gemiddelde looptijd huurcontracten (tot eerste vervaldag) (jaar)-4,34,63,93,9
Bezettingsgraad totale portefeuille (%)92%93%93%91%91%
Bezettingsgraad kantorenportefeuille (%)89%90%88%85%86%
Bezettingsgraad logistieke portefeuille (%)95%96%98%98%96%
Verhouding kantoren/logistiek vastgoed37/6339/6140/6046/5449/51

* Het brutohuurrendement wordt berekend als de verhouding tussen de contractuele huren (al dan niet verhoogd met de geschatte huurwaarde van de niet-bezette verhuurlocaties) en de reële waarde van de vastgoedbeleggingen.

Financiële resultaten - aandeel van de Groep30.09.202030.09.20192019201820172016
EPRA resultaat (€ 000)29.47535.69446.82031.16827.43029.044
Portefeuilleresultaat (€ 000)6.08112.14922.0104.561-7.363-10.009
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (€ 000)-2.345-6.046-3.065-1.6151.1191.547
Nettoresultaat - aandeel Groep (€000)33.21141.79765.76534.11421.18620.582
Gewogen gemiddeld aantal aandelen25.051.12624.469.63024.516.85819.176.98117.409.85016.784.521
Nettoresultaat per aandeel (€)1,331,712,681,781,221,23
EPRA resultaat per aandeel (€) 1,181,461,911,631,581,75
Brutodividend per aandeel (€)-1,501,531,401,401,40
Balansgegevens30.09.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Eigen vermogen (€ 000)537.438524.433477.208359.366326.085
Vreemd vermogen (€ 000)473.024394.430409.956320.052299.078
Schuldgraad (%)43%39%43,50%44,60%45,70%
Aantal aandelen op einde periode25.500.67224.657.00324.288.99718.405.62416.784.521
Nettowaarde (reële waarde) per aandeel (€)21,0521,2519,6219,5219,43
Beurskoers (€)22,6025,6020,6022,4923,90
Premie (+)/discount (-) t.o.v. nettowaarde (reële waarde) (%)7%20%5%15%23%