Financiële resultaten

Kerncijfers

De gedetailleerde berekening van de kerncijfers is te vinden in het lexicon en APM's begrippenlijst document.

Operationele kerncijfers30.06.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.2017
Reële waarde van de vastgoedbeleggingen (in miljoen €)1.0711.018893867663
Verhuurbare oppervlakte (in duizenden m²)1.0461.0469461.023795
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur* (%)6,8%6,9%7,2%7,4%7,3%
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur inclusief geschatte huurwaarde op leegstand* (%)7,2%7,4%7,7%7,9%8,4%
Gemiddelde looptijd huurcontracten (tot eerste vervaldag) (jaar)3,64,04,34,63,9
Bezettingsgraad totale portefeuille (%)94%93%93%93%91%
Bezettingsgraad kantorenportefeuille (%)87%88%90%88%85%
Bezettingsgraad logistieke portefeuille (%)100%96%96%98%98%
Verhouding kantoren/logistiek vastgoed36/6437/6339/6140/6046/54

 

* Het brutohuurrendement wordt berekend als de verhouding tussen de contractuele huren (al dan niet verhoogd met de geschatte huurwaarde van de niet-bezette verhuurlocaties) en de reële waarde van de vastgoedbeleggingen.

Financiële resultaten - aandeel van de Groep30.06.202130.06.2020 2020201920182017
EPRA resultaat (€ 000)21.27518.857 40.35546.82031.16827.430
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen0-16 1.6705.36400
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen32.5171.677 15.45422.3077.033-7.274
Ander portefeuilleresultaat-5.019-1.988 -9.083-5.661-2.472-89
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva843-2.172 -2.311-3.065-1.6151.119
Minderheidsbelangen met betrekking tot bovenstaande-4240 -2.654000
Nettoresultaat - aandeel Groep (€000)49.19216.358 43.43165.76534.11421.186
Gewogen gemiddeld aantal aandelen25.659.83524.823.883 25.164.12624.516.85819.176.98117.409.850
Nettoresultaat per aandeel (€)1,920,66 1,732,681,781,22
EPRA resultaat per aandeel (€) 0,830,76 1,601,911,631,58
Brutodividend per aandeel (€)-- 1,531,531,401,40

 

Balansgegevens30.06.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.2017
Eigen vermogen (€ 000)580.925554.414524.433477.208359.366
Vreemd vermogen (€ 000)531.606493.579394.430409.956320.052
Schuldgraad (%)43%43%39%43,50%44,60%
Aantal aandelen op einde periode26.300.90825.500.67224.657.00324.288.99718.405.624
Nettowaarde (reële waarde) per aandeel (€)21,8021,4621,2519,6219,52
Beurskoers (€)22,8522,5525,6020,6022,49
Premie (+)/discount (-) t.o.v. nettowaarde (reële waarde) (%)5%5%20%5%15%