Financiële resultaten

Kerncijfers

De gedetailleerde berekening van de kerncijfers is te vinden in het lexicon en APM's begrippenlijst document.

Operationele kerncijfers31.03.2022 31.12.202131.12.202031.12.201931.12.2018
Reële waarde van de vastgoedbeleggingen (in miljoen €)1.256 1.2091.018893867
Verhuurbare oppervlakte (in duizenden m²)1.134 1.1111.0469461.023
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur* (%)6,1% 6,4%6,9%7,2%7,4%
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur inclusief geschatte huurwaarde op leegstand* (%)6,7% 6,8%7,4%7,7%7,9%
Gemiddelde looptijd huurcontracten (tot eerste vervaldag) (jaar)4,4 4,344,34,6
Bezettingsgraad totale portefeuille (%)91% 94%93%93%93%
Bezettingsgraad kantorenportefeuille (%)82% 87%88%90%88%
Bezettingsgraad logistieke portefeuille (%)97% 100%96%96%98%
Verhouding kantoren/logistiek vastgoed31/69 32/6837/6339/6140/60
Financiële resultaten - aandeel van de Groep31.03.202231.03.2021 2021202020192018
EPRA resultaat (€ 000)13.3349.653 45.17640.35546.82031.168
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen00 1981981.6705.364
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen11.44422.385 66.02066.02015.45422.307
Ander portefeuilleresultaat-3.223-3.407 -11.205-11.205-9.083-5.661
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva11.6481.532 4.2174.217-2.311-3.065
Minderheidsbelangen met betrekking tot bovenstaande-101-163 -6.306-6.306-2.6540
Nettoresultaat - aandeel Groep (€000)33.10230.000 98.10043.43165.76534.114
Gewogen gemiddeld aantal aandelen26.300.90825.500.672 25.983.00625.164.12624.516.85819.176.981
Nettoresultaat per aandeel (€)1,261,18 3,781,732,681,78
EPRA resultaat per aandeel (€) 0,510,36 1,741,601,911,63
Brutodividend per aandeel (€)-- 1,531,531,531,40

 

Balansgegevens31.03.2022 31.12.202131.12.202031.12.201931.12.2018
Eigen vermogen (€ 000)670.121 636.535554.414524.433477.208
Vreemd vermogen (€ 000)634.165 600.422493.579394.430409.956
Schuldgraad (%)45% 45%43%39%43,50%
Aantal aandelen op einde periode26.300.908 26.300.90825.500.67224.657.00324.288.997
Nettowaarde (reële waarde) per aandeel (€)24,94 23,6721,4621,2519,62
Beurskoers (€)27,35 28,2022,5525,6020,60
Premie (+)/discount (-) t.o.v. nettowaarde (reële waarde) (%)10% 19%5%20%5%