Financiële resultaten

Kerncijfers

De gedetailleerde berekening van de kerncijfers is te vinden in het lexicon en APM's begrippenlijst document.

Operationele kerncijfers31.03.2020 31.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Reële waarde van de vastgoedbeleggingen (in miljoen €)932 893867663611
Verhuurbare oppervlakte (in duizenden m²)978 9461.023795705
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur* (%)6,9% 7,2%7,4%7,3%7,6%
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur inclusief geschatte huurwaarde op leegstand* (%)7,6% 7,7%7,9%8,4%8,3%
Gemiddelde looptijd huurcontracten (tot eerste vervaldag) (jaar)  4,34,63,93,9
Bezettingsgraad totale portefeuille (%)91% 93%93%91%91%
Bezettingsgraad kantorenportefeuille (%)89% 90%88%85%86%
Bezettingsgraad logistieke portefeuille (%)93% 96%98%98%96%
Verhouding kantoren/logistiek vastgoed38/62 39/6140/6046/5449/51

 

* Het brutohuurrendement wordt berekend als de verhouding tussen de contractuele huren (al dan niet verhoogd met de geschatte huurwaarde van de niet-bezette verhuurlocaties) en de reële waarde van de vastgoedbeleggingen.

Financiële resultaten - aandeel van de Groep

31.03.202031.03.2019 20192018

2017

2016
EPRA resultaat (€ 000)8.9089.202 46.82031.16827.43029.044

Portefeuilleresultaat (€ 000)

5.5101.310 22.0104.561-7.363-10.009

Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges) (€ 000)

-1.160-1.955 -3.065-1.6151.1191.547

Nettoresultaat - aandeel Groep

(€ 000)

13.2588.557 65.76534.11421.18620.582
Gewogen gemiddeld aantal aandelen24.657.00324.288.997 24.516.85819.176.98117.409.85016.784.521
Nettoresultaat per aandeel (€)0,540,35 2,681,781,221,23
EPRA resultaat per aandeel (€) 0,360,38 1,911,631,581,75
Brutodividend per aandeel (€)-  1,531,401,401,40
Balansgegevens31.03.2020 31.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Eigen vermogen (€ 000)537.805 524.433477.208359.366326.085
Vreemd vermogen (€ 000)436.028 394.430409.956320.052299.078
Schuldgraad (%)40,0% 39,0%43,5%44,6%45,7%
Aantal aandelen op einde periode24.657.003 24.657.00324.288.99718.405.62416.784.521
Nettowaarde (reële waarde) per aandeel (€)21,79 21,2519,6219,5219,43
Beurskoers (€)23,80 25,6020,6022,4923,90
Premie (+)/discount (-) t.o.v. nettowaarde (reële waarde) (%)9% 20%5%15%23%