Financiële resultaten

Kerncijfers

De gedetailleerde berekening van de kerncijfers is te vinden in het lexicon en APM's begrippenlijst document.

Operationele kerncijfers31.12.201831.12.201731.12.201631.12.201531.12.2014
Reële waarde van de vastgoedbeleggingen  (€ 000)866.504662.539610.944634.416609.476
Verhuurbare oppervlakte (m²)1.022.688794.896705.068717.073674.156
Rendement* (%)7,4%7,3%7,6%7,9%7,6%
Rendement bij volledige verhuring* (%)7,9%8,4%8,3%8,8%8,8%
Gemiddelde looptijd huurcontracten (tot eerste vervaldag) (jaar)4,63,93,93,74,0
Bezettingsgraad (%)93%86%91%90%87%
Verhouding kantoren/logistiek vastgoed40/6046/5449/5151/4955/45

* Het rendement wordt berekend als de verhouding tussen de contractuele huren (al dan niet verhoogd met de geschatte huurwaarde van de niet-bezette verhuurlocaties) en de reële waarde van de vastgoedbeleggingen.

Financiële resultaten - aandeel van de Groep

2018

2017

201620152014
EPRA-resultaat (€ 000)31.16827.43029.04430.85923.038

Portefeuilleresultaat (€ 000)

4.561-7.363-10.009-5.465-6.404

Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges) (€ 000)

-1.6151.1191.547558-344

Nettoresultaat 

(€ 000)

34.11421.18620.58225.95216.290
Gewogen gemiddeld aantal aandelen19.176.98117.409.85016.784.52116.200.91114.672.873
Nettoresultaat per aandeel (€)1,781,221,231,601,11
EPRA-resultaat per aandeel (€) 1,631,581,751,901,57
Brutodividend per aandeel (€)1,401,401,401,711,40
Balansgegevens31.12.201831.12.201731.12.201631.12.201531.12.2014
Eigen vermogen (€ 000)477.208359.366326.085321.736314.168
Vreemd vermogen (€ 000)409.956320.052299.078326.663304.423
Schuldgraad (%)43,5%44,6%45,7%48,2%46,6%
Aantal aandelen op jaareinde24.288.99718.405.62416.784.52116.239.35016.143.906
Nettowaarde (reële waarde) per aandeel (€)19,6219,5219,4319,8119,46
Beurskoers (€)20,6022,4923,9024,3722,50
Premie (+)/discount (-) t.o.v. nettowaarde (reële waarde) (%)5%15%23%23%16%