Financiële resultaten

Kerncijfers

De gedetailleerde berekening van de kerncijfers is te vinden in het lexicon en APM's begrippenlijst document.

Operationele kerncijfers31.12.2022 31.12.202131.12.202031.12.201931.12.2018
Reële waarde van de vastgoedbeleggingen (in miljoen €)1.333 1.2091.018893867
Verhuurbare oppervlakte (in duizenden m²)1.259 1.1111.0469461.023
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur* (%)6,0% 6,4%6,9%7,2%7,4%
Brutohuurrendement op vastgoed beschikbaar voor verhuur inclusief geschatte huurwaarde op leegstand* (%)6,7% 6,8%7,4%7,7%7,9%
Gemiddelde looptijd huurcontracten (tot eerste vervaldag) (jaar)4,9 4,344,34,6
Bezettingsgraad totale portefeuille (%)90% 94%93%93%93%
Bezettingsgraad kantorenportefeuille (%)76% 87%88%90%88%
Bezettingsgraad logistieke portefeuille (%)97% 100%96%96%98%
Verhouding kantoren/logistiek vastgoed27/73 32/6837/6339/6140/60

* Het rendement wordt berekend op basis van de verhouding tussen de contractuele huurinkomsten (vermeerderd of verminderd met de geschatte huurwaarde van onbezette huurruimten) en de reële waarde van de vastgoedbeleggingen.

Financiële resultaten - aandeel van de Groep31.12.2022 2021202020192018
EPRA resultaat (€ 000)45.467 45.17640.35546.82031.168
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen478 1981981.6705.364
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen-26.106 66.02066.02015.45422.307
Ander portefeuilleresultaat3.920 -11.205-11.205-9.083-5.661
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva32.257 4.2174.217-2.311-3.065
Minderheidsbelangen met betrekking tot bovenstaande-4.302 -6.306-6.306-2.6540
Nettoresultaat - aandeel Groep (€000)51.714 98.10043.43165.76534.114
Gewogen gemiddeld aantal aandelen26.664.878 25.983.00625.164.12624.516.85819.176.981
Nettoresultaat per aandeel (€)1,94 3,781,732,681,78
EPRA resultaat per aandeel (€) 1,71 1,741,601,911,63
Brutodividend per aandeel (€)- 1,531,531,531,40
Balansgegevens31.12.2022 31.12.202131.12.202031.12.201931.12.2018
Eigen vermogen (€ 000)721.410 636.535554.414524.433477.208
Vreemd vermogen (€ 000)707.370 600.422493.579394.430409.956
Schuldgraad (%)48% 45%43%39%43,50%
Aantal aandelen op einde periode29.235.067 26.300.90825.500.67224.657.00324.288.997
Nettowaarde (reële waarde) per aandeel (€)23,72 23,6721,4621,2519,62
Beurskoers (€)19,24 28,2022,5525,6020,60
Premie (+)/discount (-) t.o.v. nettowaarde (reële waarde) (%)-18,9% 19%5%20%5%