Financiële kalender
Financiële kalender 
maandag 9 november 2020Tussentijdse verklaring over de resultaten per 30 september 2020
donderdag 11 februari 2021Bekendmaking jaarresultaten per 31 december 2020
woensdag 28 april 2021Algemene vergadering aandeelhouders om 15u
woensdag 5 mei 2021Tussentijdse verklaring over de resultaten per 31 maart 2021
donderdag 6 mei 2021Ex dividend rate
vrijdag 7 mei 2021Recorde date dividend
Vanaf donderdag 27 mei 2021Uitbetaling dividend
maandag 2 augustus 2021Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2021
maandag 8 november 2021Tussentijdse verklaring over de resultaten per september 2021