Corporate Governance 

Intervest  heeft een corporate-governancestructuur opgebouwd die haar activiteiten optimaal ondersteunt, tegemoet komt aan de noden van haar stakeholders en ervoor zorgt dat ze voldoet aan de relevante wetten en regelgeving.

Intervest is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, gestructureerd om haar strategie uit te voeren, zowel lokaal als in het buitenland. Intervest opereert in 2 segmenten (kantoren en logistiek vastgoed) en is operationeel in 2 landen (België en Nederland).

Intervest heeft een raad van bestuur die verantwoording aflegt aan de algemene vergadering. Het dagdagelijkse bestuur van de vennootschap is in handen van een directiecomité dat rapporteert aan de raad van bestuur.

Deugdelijk bestuur is een belangrijk instrument om voortdurend het bestuur van de gereglementeerde vastgoedvennootschap te verbeteren en om over de belangen van de aandeelhouders te waken.

Intervest hanteert de Belgische Corporate Governance Code 2009 als referentiecode en past de Wet van 6 april 2010 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen toe. De corporate-governanceprincipes van Intervest zijn door de raad van bestuur vastgelegd in het Corporate Governance Charter en een aantal richtlijnen.