Hoewel alle ESG-onderwerpen belangrijk zijn, is Intervest van mening dat bepaalde onderwerpen belangrijker kunnen zijn dan andere bij het nemen van investerings- en/of managementbeslissingen met betrekking tot haar activa of haar eigen activiteiten.

Om die reden zijn regelmatig materialiteitsbeoordelingen uitgevoerd voor een breed scala aan duurzaamheidsonderwerpen op basis van input van een reeks belanghebbenden, waaronder aandeelhouders, beleggersklanten, huurders, leveranciers, aannemers en natuurlijk werknemers.

Het resultaat van deze materialiteitsbeoordeling kan de onderneming van tijd tot tijd ertoe aanzetten de onderwerpen in het ESG-charter bij te werken, gekoppeld aan relevante prestatie-indicatoren om in lijn te blijven met de verwachtingen van de belangrijkste belanghebbenden.

De groene vlakken in de materialiteitsmatrix geven de prioritaire aandachtspunten voor Intervest weer.

Materiality matrix