Intervest evalueert voortdurend de mate waarin haar investerings- en beheersprocessen in overeenstemming zijn met de volgende internationale normatieve normen:

  1. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG's) van de Verenigde Naties (VN)
  2. De 10 Global Compact-principes van de VN
  3. De 7 VN ‘Women’s empowerment’ principes 
  4. De European Public Real Estate sustainable Best Practices Recommendations (EPRA sBPR)
  5. De EU Taxonomie Regulering 

Het verbeteren van de ESG-prestaties is een integraal onderdeel van de waardecreatiestrategie op lange termijn en is verankerd in het DNA van Intervest.

Het doel is om gezonde en inspirerende omgevingen te creëren en van werkplekken inclusieve ankers te maken met focus op de gezondheid en het welzijn van huurders en medewerkers.

Intervest heeft de 17 SDG's van de VN onderschreven en vertaalt deze sinds 2018 naar haar dagelijkse werkzaamheden.

 

SDG pioneer certificaat

In samenwerking met Voka heeft zij in 2018, 2019, 2020 en 2021 jaarlijks minimaal 10 SDG's gerealiseerd en voor elk van deze jaren het Voka Charter Duurzaam Ondernemen ontvangen. Bovendien heeft Intervest, omdat elke SDG over de periode van 3 jaar minstens één keer is gerealiseerd, het internationaal erkende UNITAR ‘SDG Pioneer’-certificaat behaald.

In de loop der jaren heeft Intervest vijf SDG’s geselecteerd als hoofddoelstellingen voor haar duurzaamheidsstrategie.

Dit zijn de SDG's waaraan Intervest op lange termijn de grootste positieve bijdrage denkt te kunnen leveren, terwijl de negatieve impact zoveel mogelijk beperkt blijft.

  • SDG
  • SDG