Algemeen

Door de website www.intervest.be (hierna de “Website”) te gebruiken, aanvaardt u de hierna vermelde Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “Gebruiksvoorwaarden”).

Intervest Offices & Warehouses (hierna “Intervest”) behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden of delen ervan te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. U moet deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig nakijken voor wijzigingen. Door de Website te gebruiken nadat we wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden hebben bekendgemaakt, stemt u in met deze wijzigingen, los van het feit of u deze nagekeken hebt of niet. 

Beperkingen van het gebruik van de Inhoud

Tenzij anders vermeld verleent Intervest u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht van toegang tot deze Website, gebruik en visualisering ervan en het er op verstrekte materiaal voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik in zoverre u zich volledig naar de bepalingen van de huidige Gebruiksvoorwaarden schikt. 

U erkent dat deze Website informatie, software, foto's, tekst, grafismen, vragen, boodschappen, opmerkingen, reacties, ideeën, notities, artikelen en ander materiaal (hierna tezamen de "Inhoud") bevat die door auteursrechten, databankrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsgeheimen, en/of andere eigendomsrechten zijn beschermd en dat deze rechten gelden voor zowel de huidige vormen, media en technologieën als voor deze die later zouden worden ontwikkeld. De gehele Inhoud is beschermd door de toepasselijk auteurswetten, en Intervest is eigenaar van een auteursrecht in de keuze, de coördinatie, de opmaak en de verbetering van dergelijke Inhoud. Alle merken die op deze Website verschijnen zijn de merken van hun respectievelijke eigenaars. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derde partijen kunnen eveneens eigendomsrechten op de Inhoud die zij op deze Website beschikbaar maken, hebben. U mag de gehele of gedeeltelijke Inhoud niet wijzigen, publiceren, overmaken, verdelen, uitvoeren, verkopen, gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op andere wijze exploiteren. Wanneer de Inhoud op uw computer wordt opgeladen, wordt u geen eigenaar van deze Inhoud. 

De wijziging of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik en overeenkomstig de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of gebruik op een ander website of netwerkomgeving, is strikt verboden tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt verkregen. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om geen robot, spider of enig ander automatisch middel of manueel proces te gebruiken om de webpagina's van deze Website of enige Inhoud hiervan te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intervest. U verbindt zich ertoe om geen enkel middel, software, noch routine te gebruiken om de behoorlijke werking van deze Website te belemmeren of trachten te belemmeren. U verbindt zich er verder toe geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenwichtig zware last op de infrastructuur van de Website zou veroorzaken.

Geen aansprakelijkheid

Intervest kan niet garanderen dat de toegang tot de Website te allen tijde beschikbaar zal zijn, of dat de Website of de server waarop het draait vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Intervest is geenszins aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de Website of voor de onmogelijkheid om er toegang toe te hebben.

Privacy statement

Intervest is begaan met de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen zullen in overeenstemming zijn met ons Privacy statement.

Cookieverklaring

Intervest maakt gebruik van cookies op de Website. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over de gebruikte cookies.

Links naar websites van derden

Deze Website kan links naar andere websites bevatten die niet onder de controle van Intervest vallen. Links naar dergelijke sites van derden worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Als u besluit om een van deze sites te bezoeken, doet u dit op eigen risico. Het feit dat Intervest een link naar een site van een derde aanbiedt, betekent niet dat Intervest één van deze sites goedkeurt, toelaat of financiert of dat deze is gelieerd aan een derde partij. Wanneer u de Website betreedt, gaat u akkoord dat Intervest niet alle gelinkte websites heeft nagekeken en dat zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud op deze websites.

Schadevergoeding

U stemt ermee in de schade te vergoeden die Intervest en haar vertegenwoordigers lijden door uw onjuist gebruik van de Website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of andere inbreuken die u met betrekking tot deze Website zou plegen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Antwerpen (België).

Deze Website wordt beheerd door Intervest Offices & Warehouses, een naamloze vennootschap met het statuut van een GVV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2600 Berchem (België), Uitbreidingstraat 66. Als u enige vraag hebt, kan u ons contacteren per e-mail op het adres contact@intervest.be of per post op voormeld adres.