Als vastgoed niet uw kernactiviteit is.

Intervest kan u bijstaan bij het realiseren van een sale-en-lease-backtransactie. Bij dit type transacties verkoopt u uw eigendom aan Intervest en huurt u het vervolgens opnieuw terug voor een bepaalde periode. Zo wordt het kapitaal dat vastzit in vastgoed te gelde gemaakt, waarmee de balans van de onderneming kan worden versterkt of waarmee andere investeringen of overnames kunnen worden gefinancierd. Tegelijk biedt het aan uw onderneming de mogelijkheid om eventuele uitbreidingen te realiseren of renovaties aan het vastgoed door te voeren.

Uw voordelen. 
  • Verbetering van de balans- en liquiditeitspositie
  • Mogelijkheid om investeringen in de onderneming uit te voeren
  • Herstructurering van de schulden van uw onderneming
  • Betere focus op uw kernactiviteiten
  • Vrijmaken van liquide middelen voor groei of overnames

 

Laatste transacties