Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een sterk duurzaamheidsbeleid zal meer en meer evolueren van een nice-to-have naar een absolute must-have. Daarom wil Intervest een voortrekkersrol spelen met duurzaamheid als wezenlijk onderdeel van haar DNA. Voor Intervest betekent duurzaamheid ook het langetermijnwelzijn van het eigen team, de huurders en hun medewerkers. Het uiteindelijke doel is om op een duurzame en toekomstbestendige wijze waarde te creëren voor al haar stakeholders vastgelegd met een duurzaamheidsstrategie en duurzaamheidsdoelstellingen.

Duurzaamheid is een deel van het DNA van Intervest. Waarbij we het lange termijn welzijn van team Intervest, onze klanten en in het verlengde de medewerkers van onze huurders ook onder duurzaamheid verstaan.

Gunther Gielen

Rapportering 

In 2020 verscheen het eerste Duurzaamheidsverslag van Intervest. Het tweede Duurzaamheidsverslag 2020 werd gepubliceerd op 3 juni 2021, dewelke u hier kan downloaden en raadplegen.

Duurzaamheidsstrategie

Intervest onderschrijft de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s)  en heeft voor haar duurzaamheidsstrategie hieruit een selectie gemaakt van zes SDG’s. Waar kan Intervest als beursgenoteerd bedrijf de grootst mogelijke bijdrage leveren en tegelijk de negatieve impact zoveel mogelijk beperken, ligt hierbij aan de basis. Concreet gelooft Intervest de grootst mogelijk bijdrage te kunnen leveren op het vlak van duurzame energieproductie en –consumptie (SDG 7 en 12), duurzame werkgelegenheid (SDG 8), opleiding van haar medewerkers (SDG 4), deugdelijk bestuur (SDG 11) en welzijn en gezondheid van haar medewerkers (SDG 3).

 

  • SDG ICONS
  • ICONS SDG

Speerpunten

Uit de analyse van duurzaamheidsdomeinen waar Intervest een maximale impact kan hebben gecombineerd met de dialoog met haar stakeholders zijn vijf belangrijke speerpunten voortgevloeid die prioriteit krijgen in het duurzaamheidsbeleid.

1. Beperking klimaatverandering

Vastgoed is verantwoordelijk voor 36% van de totale CO2-uitstoot in de Europese Unie. Een vastgoedspeler kan en moet een significante bijdrage leveren aan het beperken van de klimaatverandering en de impact ervan. Energiezuinigheid is een logisch aandachtspunt in het professioneel beheer van vastgoed zowel bij de aankoop van nieuwe en oude gebouwen, bij de ontwikkeling van nieuwe projecten als in het beheer van de bestaande portefeuille.

2. Uitbouwen professioneel team

Om haar strategie van waardecreatie voor haar stakeholders te kunnen vervullen heeft Intervest nood aan continuïteit en aan een stabiel team van getalenteerde medewerkers. Daarom is, meer dan ooit, het aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers een prioriteit voor Intervest.

3. Persoonlijke ontwikkeling medewerkers

Intervest is overtuigd van de win-winsituatie die kan worden gecreëerd door zelfontplooiing van haar medewerkers en bouwt als organisatie zo een breder draagvlak van kennis uit. Tegelijk speelt persoonlijke ontwikkeling een zeer belangrijke rol in de motivatie van medewerkers. Om die reden zet Intervest zeer bewust in op interne en externe initiatieven die de ontplooiing van de medewerkers bevorderen. 

4. Deugdelijk bestuur 

Deugdelijk bestuur is een instrument om op een gebalanceerde manier om te gaan met de verscheidenheid van belangen van verschillende stakeholders. In die zin hoort het in eerste instantie gericht te zijn op het beperken van en het correct omgaan met belangenconflicten die inherent zijn aan het werken in een vennootschapsstructuur. Duidelijke belangenconflictregelingen en een transparante communicatie met stakeholders zijn in dat kader dan ook essentieel om ervoor te zorgen dat de middelen van de vennootschap worden aangewend in het beste belang van haar stakeholders. Op deze manier zorgt deugdelijk bestuur voor meerwaarde en duurzame groei.

5. Gezondheid en welzijn

Intervest hecht veel belang aan de gezondheid en het welzijn van haar team. Verschillende initiatieven met aandacht voor de fysieke gezondheid, de mentale gezondheid en het zich goed voelen in het team kaderen in dit speerpunt.

 

  • Intervest team
  • Gezond eten

Nieuws

Als algemene leidraad kiest Intervest voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoestellingen van de Verenigde Naties voor haar duurzaamheidsstrategie en de selectie van speerpunten. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor andere doelstellingen. Integendeel. Samen met Voka werkt Intervest om alle 17 SDG’s aan bod te laten komen. Voor haar inspanningen over 2018 werd Intervest Laureaat 2019 van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, uitgereikt op 13 juni 2019 door de Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

 

  • Genk Green Logistics
  • Laadpalen
  • Zonnepanelen
  • Windmolens