Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een sterk duurzaamheidsbeleid zal meer en meer evolueren van een nice-to-have naar een absolute must-have. Daarom wil Intervest een voortrekkersrol spelen met duurzaamheid als wezenlijk onderdeel van haar DNA. Voor Intervest betekent duurzaamheid ook het langetermijnwelzijn van het eigen team, de huurders en hun medewerkers. Het uiteindelijke doelis om op een duurzame en toekomstbestendige wijze waarde te creëren voor al haar stakeholders vastgelegd in een duurzaamheidsstrategie en duurzaamheidsdoelstellingen.

 

Gunther Gielen

 

"Het verbeteren van de ESG-prestaties is een integraal onderdeel van onze waardecreatiestrategie, ingebed in het DNA van Intervest. Wij streven ernaar gezonde en inspirerende omgevingen te creëren en om van onze panden inclusieve ankers te maken met een focus op gezondheid en welzijn van huurders en medewerkers."

- Gunther Gielen, ceo Intervest Offices & Warehouses

 

Duurzaamheid is een van de vier pijlers van de algemene strategie van Intervest #connect2022: waardecreatie, duurzaamheid, klantgerichtheid en #TeamIntervest. 

Intervest wil een duidelijke en significante bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de omgeving waarin zij actief is. In het kader van haar duurzaamheidsbeleid heeft Intervest beslist om haar algemene engagement om te zetten in duidelijke, meetbare doelstellingen op de gebieden waar zij vanuit haar maatschappelijke positie een belangrijke bijdrage kan leveren.

 

BREEAM

25% van de vastgoedportefeuille BREEAM "Very Good"

Intervest beschouwt een gebouw met een score van "Very Good" of beter als een duurzaam gebouw en streeft ernaar om tegen eind 2022 minstens 30% van haar vastgoedportefeuille BREEAM-gecertificeerd te hebben met een score van "Very Good" of hoger. Eind 2021 was 25% gecertificeerd als ten minste BREEAM "Very Good".

Duurzame elektriciteit

100% van de elektriciteit uit duurzame bronnen 

Intervest heeft sinds enkele jaren een elektriciteitscontract met Engie dat voorziet in elektriciteit uit duurzame bronnen. Intervest verbindt zich ertoe om ook in de toekomst uitsluitend elektriciteit uit duurzame bronnen aan te kopen.
 

PV-installaties

62% van het logistieke vastgoed uitgerust met PV-installaties

Tegen 2022 wil Intervest 80% van het logistieke vastgoed uitgerust hebben met fotovoltaïsche installaties. Eind 2021 is 62% uitgerust, wat neerkomt op een installatie van 30 MWp of de energiebehoefte van 7.730 gezinnen, het equivalent van de CO₂-opname van 974 hectare bos en het vermijden van ongeveer 9.740 ton CO₂-uitstoot.

Slimme meters

56% van de vastgoedportefeuille uitgerust met slimme meters

Intervest wil in eerste instantie haar analyse en rapportering van het energieverbruik uitbreiden door tegen 2022 in 80% van de vastgoedportefeuille slimme meters te installeren. Het is de bedoeling om inzicht te krijgen in het energieverbruik in al haar panden en niet alleen in de panden waarvoor Intervest verantwoordelijk is voor de energie-inkoop. Eind 2021 is een energiemonitoringsysteem geïnstalleerd in 56% van de vastgoedportefeuille.