2020Jaarverslag
Futureproof kantooromgevingen en performant logistiek vastgoed

Financiële kerncijfers

Portefeuille
 € miljoen
reële waarde vastgoedportefeuille
Vastgoed
 %
bezettingsgraad
Schuldgraad
 %
schuldgraad
EPRA resultaat per aandeel
 
EPRA resultaat per aandeel
Groei
 
brutodividend per aandeel
Groei
 %
brutodividendrendement

Evolutie reële waarde

Gemiddelde rentevoet

EPRA EPS / DPS (gross)

Vervaldagenkalender kredietlijnen

2020

Vastgoed

Welke panden en sites heeft Intervest in haar portefeuille en wat is bijzonder aan deze panden? In het Vastgoedverslag vind u in één overzicht alle panden terug evenals een gedetailleerd overzicht per pand, zowel voor de kantorenportefeuille als voor het logistiek vastgoed in België en Nederland.

Downloads

U kan hieronder het volledige Jaarverslag 2020 downloaden of enkele specifieke gedeeltes: Intervest in het kort, het Financieel verslag en het Vastgoedverslag. Het Duurzaamheidsverslag 2020 zal binnenkort beschikbaar zijn langs deze weg.
Intervest in het kort
2020

Intervest in het kort

‘Intervest in het kort’ bevat de missie, visie, strategie en alle kerncijfers van Intervest.
Financiëel verslag
2020

Financiëel verslag

Het Financieel verslag bevat alle wettelijk te voorziene onderdelen: jaarrekening, balans, toelichtingen en dies meer.
Vastgoedverslag
2020

Vastgoedverslag

Het Vastgoedverslag geeft u een overzicht van alle panden in de portefeuille: kantoren en logistiek vastgoed.
Jaarverslag
2020

Jaarverslag

Het volledige jaarverslag kan u hier raadplegen.
2020

Duurzaamheid

Duurzaamheid is deel van het DNA van Intervest. Duurzame waardecreatie voor alle stakeholders, staat centraal in de #connect2022-strategie. Daar hoort ook het welzijn bij van de medewerkers, van de klanten en hun medewerkers. Meer over deze brede kijk en de voortrekkersrol die Intervest wil spelen, in het verslag.