Contact voor investeerders

Voor alle vragen omtrent de investor relations van Intervest: InvestorRelations@intervest.be 

Aanmeldingen van transparantiekennisgevingen moeten gebeuren via Transparantiemeldingen@intervest.be

Informatie aanvragen

Aanspreking
Adres
Ik ontvang graag via e-mail: