JAMO

Contact voor investeerders

Voor alle vragen omtrent de investor relations van Intervest, kunt u Jacqueline Mouzon contacteren.

Aanmeldingen van transparantiekennisgevingen moeten gebeuren via transparantiemeldingen@intervest.be.

T + 32 3 287 67 87
F + 32 3 287 67 69
investorrelations@intervest.be

Informatie aanvragen

Aanspreking
Adres
Stuur me e-mails over