Bestuursorganen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht  van Intervest bestaat uit 6 leden, waarvan 3 onafhankelijke leden. De onafhankelijke leden voldoen conform artikel 7:87 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen allen aan de negen onafhankelijkheidscriteria van bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

De Raad van Toezicht van Intervest is als volgt samengesteld: 

  • dhr. Michiel Celis, lid van de Raad van Toezicht en voorzitter;
  • dhr. Max Mather, lid van de Raad van Toezicht;
  • dhr. Avi Banyasz, lid van de Raad van Toezicht; 
  • dhr. Matthew Coleman, lid van de Raad van Toezicht;
  • mevr. Ann Smolders, onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht;
  • mevr. Marleen Willekens, onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht; en
  • mevr. Patricia Laureys, onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht.
 
Directieraad

De directieraad bestaat uit 3 leden waarbij elk lid verantwoordelijk is voor een specifiek domein.

  • dhr. Joël Gorsele, Chief Executive Officer;
  • dhr. Vincent Macharis, Chief Financial Officer; en
  • dhr. Kevin De Greef, Chief Legal Officer;