Bestuursorganen

Raad van toezicht

De raad van toezicht  van Intervest bestaat uit 6 leden, waarvan 4 onafhankelijke leden. De onafhankelijke leden voldoen conform artikel 7:87 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen allen aan de negen onafhankelijkheidscriteria van bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Algemeen gesteld, zijn de leden van de raad van toezicht benoemd voor een periode van 3 jaar. 

 • Ann Smolders

  Ann Smolders

  VOORZITSTER, ONAFHANKELIJK LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
 • Marleen Willekens

  Marleen Willekens

  ONAFHANKELIJK LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
 • Johan Buijs

  Johan Buijs

  LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
 • Dirk Vanderschrick

  Dirk Vanderschrick

  LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
 • Marc Peeters

  Marc Peeters

  ONAFHANKELIJK LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
 • Patricia Laureys

  Patricia Laureys

  Onafhankelijk lid van de raad van toezicht
 
Directieraad

De directieraad bestaat uit 3 leden waarbij elk lid verantwoordelijk is voor een specifiek domein.

 • Joël Gorsele

  Joël Gorsele

  Chief Executive Officer
 • Vincent Macharis

  Vincent Macharis

  Chief financial officer
 • Kevin De Greef

  KEVIN DE GREEF

  CHIEF LEGAL OFFICER