Historische gegevens van het Intervest-aandeel

Aantal aandelen

31.12.201831.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Aantal aandelen op het einde van de periode

24.288.997

18.405.624

16.784.521

16.239.350

16.143.906

Aantal dividendgerechtigde aandelen

24.288.997

17.740.407

16.784.521

16.239.350

14.777.342

Free float (%)

85%

83%

82%

74%

50%

 

Beursgegevens

31.12.201831.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Hoogste slotkoers (€)

22,96

24,27

25,99

27,48

23,59

Laagste slotkoers (€)

19,74

21,86

22,57

20,02

19,12

Beurskoers op afsluitingsdatum (€)

20,60

22,49

23,90

24,37

22,50

Premie t.o.v. de reële nettowaarde (%)

5%

15%

23%23%16%

Gemiddelde beurskoers (€)

21,69

22,85

24,2323,3621,91

Verhandeld aantal aandelen per jaar

4.595.938

2.898.600

4.675.8884.806.0371.444.552

Gemiddelde verhandeld aantal aandelen per dag

18.094

11.323

18.19418.8475.665

Omloopsnelheid van het aandeel (%)

19,0%

15,7%

27,9%29,6%8,9%

Kerncijfers per aandeel

31.12.201831.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Nettowaarde (reële waarde)* (€)

19,62

19,52

19,43

19,81

19,46

Nettoactiefwaarde EPRA (€)

19,88

19,62

19,60

20,09

19,77

Marktkapitalisatie (miljoen €)

500414401396363

Uitkeringspercentage (%)

86%

91%

81%90%90%

Brutodividend (€)

1,40

1,40

1,401,711,40

Percentage roerende voorheffing (%)

30%

30%

30%27%25%

Nettodividend (€)

0,9800

0,9800

0,98001,24831,0500

Brutodividendrendement (%)

6,8%

6,2%

5,9%7,0%6,2%

Nettodividendrendement (%)

4,8%

4,3%

4,1%5,1%4,7%

 

* De nettowaarde (reële waarde) stemt overeen met de nettowaarde zoals gedefinieerd in artikel 2, 23° van de GVV-Wet.