Historische gegevens van het Intervest-aandeel

Aantal aandelen

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Aantal aandelen op het einde van de periode

18.405.624

16.784.521

16.239.350

16.143.906

14.424.982

Aantal dividendgerechtigde aandelen

17.740.407

16.784.521

16.239.350

14.777.342

14.424.982

Free float (%)

83%

82%

74%

50%

46%

 

Beursgegevens

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Hoogste slotkoers (€)

24,27

25,99

27,48

23,59

20,39

Laagste slotkoers (€)

21,86

22,57

20,02

19,12

17,60

Beurskoers op afsluitingsdatum (€)

22,49

23,90

24,37

22,50

19,48

Premie (+)/discount (-) t.o.v. de reële nettowaarde (%)

15%

23%23%16%-2%

Gemiddelde beurskoers (€)

22,85

24,2323,3621,9119,22
Marktkapitalisatie (miljoen €) 

414

401396363281

Verhandeld aantal aandelen per jaar

2.898.600

4.675.8884.806.0371.444.5521.367.434

Gemiddelde verhandeld aantal aandelen per dag

11.323

18.19418.8475.6655.362

Omloopsnelheid van het aandeel (%)

15,7%

27,9%29,6%8,9%9,5%

Kerncijfers per aandeel

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Nettowaarde (reële waarde)* (€)

19,52

19,43

19,81

19,46

19,86

Nettowaarde (investeringswaarde) (€)

20,35

20,37

20,75

20,36

20,87

Nettoactiefwaarde EPRA (€)

19,62

19,60

20,09

19,77

20,20

EPRA-resultaat** (€)

1,581,731,901,561,70

Uitkeringspercentage (%)

91%

81%90%90%90%

Brutodividend (€)

1,40

1,401,711,401,53

Percentage roerende voorheffing (%)

30%

30%27%25%25%

Nettodividend (€)

0,9800

0,98001,24831,05001,1475

Brutodividendrendement (%)

6,2%

5,9%7,0%6,2%7,9%

Nettodividendrendement (%)

4,3%

4,1%5,1%4,7%5,9%

 

* De nettowaarde (reële waarde) stemt overeen met de nettowaarde zoals gedefinieerd in artikel 2, 23° van de GVV-Wet.

** Vanaf 2017 op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen.