Historische gegevens van het Intervest-aandeel

Aantal aandelen

31.12.201931.12.201831.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Aantal aandelen op het einde van de periode

24.657.00324.288.997

18.405.624

16.784.521

16.239.350

Aantal dividendgerechtigde aandelen

24.657.00324.288.997

17.740.407

16.784.521

16.239.350

Free float (%)

85%85%

83%

82%

74%

 

Beursgegevens

31.12.201931.12.201831.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Hoogste slotkoers (€)

28,4022,96

24,27

25,99

27,48

Laagste slotkoers (€)

20,6019,74

21,86

22,57

20,02

Beurskoers op afsluitingsdatum (€)

25,6020,60

22,49

23,90

24,37

Premie t.o.v. de reële nettowaarde (%)

20%5%

15%

23%23%

Gemiddelde beurskoers (€)

24,9321,69

22,85

24,2323,36

Verhandeld aantal aandelen per jaar

6.960.1474.595.938

2.898.600

4.675.8884.806.037

Gemiddelde verhandeld aantal aandelen per dag

27.29518.094

11.323

18.19418.847

Omloopsnelheid van het aandeel (%)

28,2%19,0%

15,7%

27,9%29,6%

Kerncijfers per aandeel

31.12.201931.12.201831.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Nettowaarde (reële waarde)* (€)

21,2519,62

19,52

19,43

19,81

Nettoactiefwaarde EPRA (€)

21,7919,88

19,62

19,60

20,09

Marktkapitalisatie (miljoen €)

631500414401396

Uitkeringspercentage (%)

80%86%

91%

81%90%

Brutodividend (€)

1,53**1,40

1,40

1,401,71

Percentage roerende voorheffing (%)

30%30%

30%

30%27%

Nettodividend (€)

1,07100,9800

0,9800

0,98001,2483

Brutodividendrendement (%)

6,0%6,8%

6,2%

5,9%7,0%

Nettodividendrendement (%)

4,2%4,8%

4,3%

4,1%5,1%

** Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2020.

* De nettowaarde (reële waarde) stemt overeen met de nettowaarde zoals gedefinieerd in artikel 2, 23° van de GVV-Wet.