Jaarcijfers 2023

08-02-2024
Persberichten
 • Logistiek aandeel in de portefeuille neemt toe tot 78% (73% eind 2022) – Aandeel kantoren: 22%
 •  EPRA resultaat bedraagt € 37,4 miljoen voor het boekjaar 2023 (€ 45,4 miljoen voor 2022); EPRA resultaat zonder rekening te houden met de éénmalige elementen gekoppeld aan het overnamebod van TPG en aan de strategische transformatie bedraagt € 43,9 miljoen
 • Toename in de reële waarde van de totale vastgoedportefeuille met € 86 miljoen of 6% ten opzichte van jaareinde 2022 tot € 1,4 miljard
 • Desinvesteringen van 4 kantoorgebouwen voor een totaal bedrag van € 28 miljoen
 • Toename in de totale bezettingsgraad met 3%-punten tot 93% (90% op jaareinde 2022)
 • Verhoging indekkingsratio: 93% van de schulden is ingedekt tegen stijgende rente op lange termijn (gemiddeld circa 4,0 jaar) (72% op jaareinde 2022)
 • Opname van het Intervest aandeel in BEL®ESG index van Euronext
 • Voorstel brutodividend van € 1,02 per aandeel, rekening houdend met minimale verplichte dividenduitkering volgens GVV-regime
 • Vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op alle uitstaande Intervest aandelen door TPG:
  • Aankondiging in oktober 2023
  • Periode voor aandeelhouders om hun aandelen aan te bieden begon op 18 januari 2024 en zal eindigen op 21 februari 2024 om 16u00