Kerncijfers

De belangrijkste kenmerken van de financiële structuur van Intervest:

 30.09.2023 31.12.202231.12.202131.12.202031.12.2019
Bedrag financiële schulden (miljoen €)693 629530437344
Niet-opgenomen gecommitteerde kredietlijnen (miljoen)134 20078150186
Schuldgraad (%)49,4% 48%45%43,0%39,0%
Gemiddelde rentevoet van de financieringen (%)3,0% 2,0%1,8%2,0%2,1%
Gemiddelde resterende looptijd langetermijnfinancieringen (jaar)3,7 4,04,13,84,0
Kredieten bij financiële instellingen (opgenomen kredietlijnen) (%)81% 78%81%78%71%
Obligatieleningen (%)14% 15%0%8%10%
Commercial paper (%)6% 7%19%14%19%
Interestcover ratio3,4 5,47,56,26,6
Indekkingsratio (incl. financieringen met vaste rentevoet) (%)86% 72%62%75%97%
Looptijd indekkingsinstrumenten (jaar)3,8 4,54,94,44,4
Looptijd indekkingen (incl. financieringen met vaste rentevoet) (jaar)4,2 5,054,14,2
Net debt/Ebitda10,6 10,59,7--