Kerncijfers

De belangrijkste kenmerken van de financiële structuur van Intervest:

 31.03.2023 31.12.202231.12.202131.12.202031.12.2019
Bedrag financiële schulden (miljoen €)656 629530437344
Niet-opgenomen gecommitteerde kredietlijnen (miljoen)172 20078150186
Schuldgraad (%)48,7% 48%45%43,0%39,0%
Gemiddelde rentevoet van de financieringen (%)2,8% 2,0%1,8%2,0%2,1%
Gemiddelde resterende looptijd langetermijnfinancieringen (jaar)3,9 4,04,13,84,0
Kredieten bij financiële instellingen (opgenomen kredietlijnen) (%)78% 78%81%78%71%
Obligatieleningen (%)14% 15%0%8%10%
Commercial paper (%)8% 7%19%14%19%
Interestcover ratio3,1 5,47,56,26,6
Indekkingsratio (incl. financieringen met vaste rentevoet) (%)75% 72%62%75%97%
Looptijd indekkingsinstrumenten (jaar)4,0 4,54,94,44,4
Looptijd indekkingen (incl. financieringen met vaste rentevoet) (jaar)4,6 5,054,14,2