Kerncijfers

De belangrijkste kenmerken van de financiële structuur van Intervest:

 30.09.2022 31.12.202131.12.202031.12.201931.12.2018
Bedrag financiële schulden (miljoen €)671 530437344376
Niet-opgenomen gecommitteerde kredietlijnen (miljoen)138 78150186113
Schuldgraad (%)50% 45%43%39,0%43,5%
Gemiddelde rentevoet van de financieringen (%)1,8% 1,8%2,0%2,1%2,4%
Gemiddelde resterende looptijd langetermijnfinancieringen (jaar)4,1 4,13,84,04,4
Kredieten bij financiële instellingen (opgenomen kredietlijnen) (%)76% 81%78%71%76%
Obligatieleningen (%)14% 0%8%10%16%
Commercial paper (%)9% 19%14%19%8%
Interestcover ratio6,4 7,56,26,64,9
Indekkingsratio (incl. financieringen met vaste rentevoet) (%)63% 62%75%97%84%
Looptijd indekkingsinstrumenten (jaar)4,7 4,94,44,44,2
Looptijd indekkingen (incl. financieringen met vaste rentevoet) (jaar)5,3 5,04,14,23,7