Kerncijfers

De belangrijkste kenmerken van de financiële structuur van Intervest:

 31.03.2020 31.12.201931.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Bedrag financiële schulden (miljoen €)378 344376299282

Niet-opgenomen gecommitteerde kredietlijnen 

(miljoen €)

119 18611310138
Schuldgraad (%)40% 

39%

43,5%44,6%45,7%
Gemiddelde rentevoet van de financieringen (%)2,0% 2,1%2,4%2,6%3,1%
Gemiddelde resterende looptijd langetermijnfinancieringen (jaar)3,9 4,04,44,62,9
Kredieten bij financiële instellingen (opgenomen kredietlijnen) (%)74% 71%76%80%79%
Obligatieleningen (%)9% 10%16%20%21%
Commercial paper (%)17% 19%8%0%0%
Interestcover ratio5,8 6,64,94,74,2
Indekkingsratio (incl. financieringen met vaste rentevoet) (%)88% 97%84%76%91%
Looptijd indekkingsinstrumenten (jaar)4,6 4,44,23,62,5
Looptijd indekkingen (incl. financieringen met vaste rentevoet) (jaar)4,3 4,23,73,42,8