Dividendbeleid

Het uitkeringsbeleid wordt door de raad van bestuur van Intervest bepaald en na het einde van elk boekjaar ter goedkeuring voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Intervest is een gereglementeerde vastgoedvennootschap met een wettelijke uitkeringsverplichting van minimaal 80% van het EPRA resultaat, aangepast voor niet-kasstroomelementen. Het brutodividend zal steeds minimum 80% van dit bedrag bedragen zodat de GVV steeds voldoet aan haar wettelijke verplichtingen.

Tegen eind 2019 verwacht Intervest een verdere groei naar een vastgoedportefeuille van € 1 miljard met een stijging van het EPRA resultaat per aandeel van minstens 3%. Intervest voorziet een brutodividend voor boekjaar 2019 van minimum € 1,50 per aandeel. Dit betekent een brutodividendrendement van 6,1% op basis van de slotkoers van het aandeel op 30 juni 2019, die € 24,70 bedraagt en komt neer op een pay-out ratio van 80%-85% van het verwachte EPRA-resultaat.