Dividendbeleid

Het uitkeringsbeleid wordt door de raad van toezicht van Intervest bepaald en na het einde van elk boekjaar ter goedkeuring voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Intervest is een gereglementeerde vastgoedvennootschap met een wettelijke uitkeringsverplichting van minimaal 80% van het EPRA resultaat, aangepast voor niet-kasstroomelementen. Het brutodividend zal steeds minimum 80% van dit bedrag bedragen zodat de GVV steeds voldoet aan haar wettelijke verplichtingen.

Intervest voorziet een brutodividend voor boekjaar 2020 van € 1,53 per aandeel (onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2021). Dit betekent een brutodividendrendement van 6,8 % op basis van de slotkoers van het aandeel op 31 december 2020, die € 22,55 bedraagt. 

 

*€1,53 onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarlijkse algemene vergadering