Dividendbeleid

Het uitkeringsbeleid wordt door de raad van toezicht van Intervest bepaald en na het einde van elk boekjaar ter goedkeuring voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Intervest heeft als gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) een wettelijke uitkeringsverplichting volgens het GVV-regime: minstens 80% van de som van het gecorrigeerd resultaat en de nettowaarden op de verkoop van onroerende goederen die niet vrijgesteld zijn van de verplichte uitkering, moet worden uitgekeerd; de vermindering van de schuld tijdens het boekjaar mag echter worden afgetrokken van het uit te keren bedrag.

 

 

Dividendgegevens

Divided data2022 2021202020192018
Number of shares entitled to dividend29.235.067 26.300.90825.500.67224.657.00324.288.997
Gross dividend (€)1,53 1,531,531,531,40
Net dividend (€)1,0710 1,07101,07101,07100,9800

De financiële dienst van Intervest wordt verleend door ING Belgium.
Contactinformatie: ING Belgium Sint Michielswarande 60, 1040 Brussel