Dividendbeleid

Het uitkeringsbeleid wordt door de raad van toezicht van Intervest bepaald en na het einde van elk boekjaar ter goedkeuring voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Intervest is een gereglementeerde vastgoedvennootschap met een wettelijke uitkeringsverplichting van minimaal 80% van het EPRA resultaat, aangepast voor niet-kasstroomelementen. Het brutodividend zal steeds minimum 80% van dit bedrag bedragen zodat de GVV steeds voldoet aan haar wettelijke verplichtingen.

Intervest voorziet een brutodividend voor boekjaar 2022 van € 1,53 per aandeel. Dit betekent een brutodividendrendement van 6,6% op basis van de slotkoers van het aandeel op 30 september 2022, die € 23,30 bedraagt. 

 

Dividendgegevens

Aantal aandelen2021 2020201920182017
Aantal dividendgerechtigde aandelen26.300.908 25.500.67224.657.00324.288.99717.740.407
Brutodividend (€)1,53 1,531,531,401,40
Nettodividend (€)1,0710 1,07101,07100,98000,9800

De financiële dienst van Intervest wordt verleend door ING Belgium.
Contactinformatie: ING Belgium Sint Michielswarande 60, 1040 Brussel