Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van toezicht over de periode 01.01.2020 tot 30.06.2020

29-07-2020
Halfjaarverslagen
 • Vastgoedportefeuille: € 961 miljoen, groei met 8%
 • Yield blijft stabiel in de totale portefeuille
 • EPRA resultaat per aandeel: € 0,76 (€ 1,03 eerste semester 2019, resp. € 0,83 excl. Medtronic)
 • EPRA NAV: € 21,06 per aandeel (€ 21,79 31 december 2019)
 • Bezettingsgraad: 92% totaal (93% op 31 december 2019)
 • 17% gebouwen ‘BREEAM Very Good’ gecertificeerd
 • Beperkte schuldgraad: 44%
 • Gemiddelde rentevoet van de financieringen: 2,0% (2,3% eerste semester 2019)
 • Beoogd brutodividend per aandeel voor 2020: € 1,53, op hetzelfde peil als voor 2019
 • Verwacht EPRA resultaat per aandeel voor 2020 op basis huidige forecasts tussen € 1,60 en € 1,65
 • Solide basis door sectorale spreiding van huurders, € 84 miljoen ongebruikte kredietlijnen en sterke balans met solide financiële ratio’s