Halfjaarlijks financieel verslag 2022

04-08-2022
Halfjaarverslagen

EPRA resultaat per aandeel: € 0,92 over H1 2022, een toename met 11% jaar-op-jaar

Succesvolle #connect2022-strategie in H1 2022:

  • € 92 miljoen duurzame logistieke acquisities in Zeebrugge, Waalwijk (NL), Breda (NL) en Herstal waardoor clusters op strategische (maritieme) assen gecreëerd zijn
  • € 47 miljoen duurzame investeringen in eigen (her)ontwikkelingen
  • opstart van de verkoop van niet-strategische panden (voornamelijk kantoren) in het kader van een weloverwogen assetrotatie
  • belangrijke verhuurtransacties waardoor de WALB toeneemt tot 4,9 jaar (logistiek 5,6 jaar; kantoren 3,1 jaar) en de totale bezettingsgraad stabiel blijft op 94% (logistiek 100%; kantoren 83%)

ESG in H1 2022: KPI’s op koers met #connect2022-strategie, ESG-roadmap opgemaakt en Green Finance Framework geïmplementeerd

Toekomstige waardecreatie: 405.000 m² aan (potentiële) projecten met een vastgoedwaarde van circa € 485 miljoen

Beurskoers: aandeel Intervest doet het significant beter dan de EPRA Eurozone

Solide basis door strategische aanwezigheid in twee vastgoedsegmenten (logistiek en kantoren), door sectorale spreiding van de huurders, voldoende investeringsruimte en sterke financiële resultaten

Guidance:

  • verwacht EPRA resultaat per aandeel voor 2022 tussen € 1,71 en € 1,74
  • beoogd brutodividend van minstens € 1,53 per aandeel, dit betekent een brutodividendrendement van 6,1% op basis van door de slotkoers van 30 juni 2022