Intervest biedt haar aandeelhouders een keuzedividend en maakt de voorwaarden hiervoor bekend

05-05-2021
Persberichten

De jaarlijkse algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses heeft op 28 april 2021 beslist voor boekjaar 2020 een brutodividend van € 1,53 per aandeel uit te keren.

De raad van toezicht heeft vervolgens op 5 mei 2021 beslist om aan de aandeelhouders de mogelijkheid van een keuzedividend aan te bieden voor het boekjaar 2020. Bij een keuzedividend krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of te opteren voor een combinatie van de twee voorgaande opties.