Intervest biedt haar aandeelhouders een keuzedividend en maakt de voorwaarden hiervoor bekend

03-05-2023
Persberichten

De raad van toezicht van Intervest heeft beslist om dit jaar aan de aandeelhouders opnieuw de mogelijkheid van een keuzedividend aan te bieden. De aandeelhouders worden in bijgevoegd bericht geïnformeerd over de concrete modaliteiten.