Intervest Offices & Warehouses maakt de agenda bekend voor de gewone en buitengewone algemene vergadering op 24 april 2013

22-03-2013
Persberichten

Vastgoedbevak Intervest Offices & Warehouses publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 24 april 2013 om 16.30 uur.

De agendapunten van de algemene vergadering bevatten, onder andere, de vaststelling van de jaarrekeningen en het jaarverslag over boekjaar 2012, de vaststelling van het dividend over boekjaar 2012, de benoeming en herbenoeming van bestuurders, de herbenoeming van de commissaris, het hernieuwen van bepaalde machtigingen aan de raad van bestuur alsook enkele statutenwijzigingen om de statuten in overeenstemming te brengen met recente wetswijzigingen.