Jaarcijfers 2021

14-02-2022
Persberichten

Succesvolle realisaties in groeiplan #connect2022 door strategische verhuringen en duurzame waardecreatie met eigen ontwikkelingsprojecten

Sterke financiële resultaten en kerncijfers

 • EPRA resultaat per aandeel van € 1,74 voor 2021: +9% tegenover 2020
 • Voorstel brutodividend van € 1,53 voor 2021 -op hetzelfde peil als voor 2020
 • Organische groei huurinkomsten: 4%
 • Toename reële waarde vastgoedbeleggingen met € 191 miljoen of 19%
 • Toename bezettingsgraad:
  • Totale vastgoedportefeuille tot 94% (+1%-punt)
  • Logistieke portefeuille tot 100% (+4%-punten)
 • Genk Green Logistics: reeds 35% van beschikbare 250.000 m² (voor)verhuurd
 • Toename WALB totale portefeuille naar 4,3 jaar (4,0 jaar eind 2020); logistiek naar 5,3 jaar (4,8 jaar eind 2020)
 • Toename gemiddelde resterende looptijd langetermijnkredietlijnen tot 4,1 jaar (3,8 jaar eind 2020)

Strategische realisaties team Nederland

 • Sale-and-lease-backovereenkomst met Nouwens Transport Breda, eerste logistieke site in Breda
 • Verlenging belangrijke huurovereenkomsten in logistieke portefeuille:
  In Eindhoven met OneMed (Gold Forum) en met ASML (Silver Forum) en in Roosendaal met een Duitse keten van supermarkten

Solide basis voor recurrente toekomstige waardecreatie

 • Strategisch aanwezig in twee vastgoedsegmenten, gediversifieerde, solide huurders en voldoende investeringsruimte door € 78 miljoen niet-gebruikte kredietlijnen
 • Focus in beide segmenten op zowel toekomstig ontwikkelingspotentieel als toekomst-bestendig moderniseren van bestaande portefeuille
 • 350.000 m² met vastgoedwaarde € 425 miljoen aan projecten in aanbouw en toekomstig ontwikkelingspotentieel waarvan € 135 miljoen op jaareinde 2021 geïnvesteerd is

ESG

 • Duurzaam ondernemerschap bekroond met UNITAR ‘SDG Pioneer’-certificaat
 • Succesvolle #connect2022-strategie legt fundamenten om het ESG-beleid op lange termijn uit te tekenen
 • Strategische pandanalyse over toekomstige verwachtingen en noden van gebruikers qua duurzaamheid en welzijn: circa 86% van totale portefeuille toekomstbestendig

Vooruitzichten

 • Verwachting vergelijkbaar EPRA resultaat voor 2022 met 2021.
 • Groei gekoppeld aan strategische focus op eigen (her) ontwikkelingen zal renderen vanaf 2023.
 • Intentie minimum brutodividend per aandeel van € 1,53 voor boekjaar 2022

De presentatie over de jaarcijfers 2021 (in het Engels) vindt u hier.

 

 • Jaarcijfers 2021