Resultaat van het keuzedividend in aandelen voor boekjaar 2020

26-05-2021
Persberichten

De aandeelhouders van de gereglementeerde vastgoedvennootschap Intervest Offices & Warehouses hebben voor 56,5% van hun dividendgerechtigde aandelen geopteerd voor de inbreng van hun dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash.