Resultaat van het keuzedividend in aandelen voor boekjaar 2021

25-05-2022
Persberichten

De aandeelhouders van de gereglementeerde vastgoedvennootschap Intervest Offices & Warehouses hebben voor 25,2% van hun dividendgerechtigde aandelen geopteerd voor de inbreng van hun dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash.