Tussentijdse verklaring derde kwartaal 2023

09-11-2023
Persberichten
  • Logistiek aandeel in de portefeuille neemt toe tot 77% (73% eind 2022) – Aandeel kantoren: 23%
  • Acquisitie in Q3 2023 van een strategische logistieke site met toekomstig duurzaam herontwikkelingspotentieel van 70.000 m² in Luik (Herstal)
  • EPRA resultaat bedraagt € 31,9 miljoen voor 9M 2023 (€ 35,4 miljoen voor 9M 2022): 10% daling door stijgende rente- en vastgoedkosten, deels gecompenseerd door hogere huurinkomsten
  • Toename in de reële waarde van de totale vastgoedportefeuille met € 92 miljoen of 7% ten opzichte van jaareinde 2022, als gevolg van acquisities, ontwikkelingen en duurzame investeringen in het logistiek segment en een positieve herwaardering van de totale vastgoedportefeuille
  • Toename in de totale bezettingsgraad met 1%-punt tot 91% (90% op jaareinde 2022)
  • Verhoging indekkingsratio: 86% van de schulden is ingedekt tegen stijgende rente op lange termijn (gemiddeld circa 4,2 jaar) door openbreken en uitbreiden IRSsen (72% op jaareinde 2022)
  • Schuldgraad bedraagt 49,4%
  • In oktober 2023: aankondiging voorwaardelijk vrijwillig openbaar overnamebod op alle uitstaande Intervest aandelen door TPG