Tussentijdse verklaring van de raad van toezicht over het eerste kwartaal 2021

05-05-2021
Persberichten
 • Organische groei huurinkomsten: 5%
 • Vastgoedportefeuille: € 1.045 miljoen, groei met 3%
 • Waardestijging door aanscherping rendementen in logistiek vastgoed met gemiddeld 16 bp
 • EPRA resultaat per aandeel: € 0,38 (€ 0,36 - 1e kwartaal 2020)
 • EPRA NTA: € 23,63 per aandeel (€ 22,40 - 31 december 2020)
 • Bezettingsgraad: 93% totaal, stabiel
  • 88% kantoren: stabiel
  • 95% logistiek vastgoed: stabiel
  • 100% logistiek vastgoed Nederland: stijging met 2%-punten
 • Schuldgraad: 41,5%
 • Gemiddelde rentevoet van de financieringen: 2,0% (2,0% - 1e kwartaal 2020)
 • Beoogd brutodividend per aandeel voor 2021: € 1,53 - op hetzelfde peil als voor 2020
 • Verwacht EPRA resultaat per aandeel voor 2021 op basis huidige forecasts tussen € 1,62 en € 1,65
 • Solide basis door sectorale spreiding van huurders, € 156 miljoen ongebruikte kredietlijnen en sterke balans