Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023

24-05-2023
Persberichten

Op 26 april 2023 werd een eerste buitengewone algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses bijeengeroepen. Aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, is vandaag 24 mei 2023 een nieuwe buitengewone algemene vergadering gehouden, met dezelfde agenda.