Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2018 tot 30.06.2018

30-07-2018
Halfjaarverslagen

Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2018 tot 30.06.2018

 • Groei met 10% in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen: € 727 miljoen op 30 juni 2018 (€ 663 miljoen op 31 december 2017) door acquisities in lijn met de strategie. 
 • Uitbreiding logistieke vastgoedportefeuille in Nederland: acquisitie van 4 logistieke sites in Roosendaal,Vuren, Eindhoven en Raamsdonksveer, goed voor 81.000 m². 
 • Ontwikkelingspotentieel van meer dan 250.000 m² logistiek vastgoed op de Ford-site in Genk met de selectie van ‘Genk Green Logistics’: onderhandse koopovereenkomst met de Vlaamse overheid getekend. 
 • Actief semester op vlak van verhuurtransacties in de kantorenportefeuille: 20.300 m² of 11% van de jaarlijkse -huurinkomsten van het kantorensegment. 13.100 m² betreft nieuwe verhuringen. Hierdoor is de WALL kantoren (gemiddelde resterende contractduur tot eerstvolgende breakdatum) toegenomen tot 3,6 jaar (3,1 jaar op 31 december 2017). Voor oppervlaktes groter dan 2.000 m² tot 4,3 jaar (3,4 jaar op 31 december 2017).
 • Bouwwerken Greenhouse BXL met derde Greenhouse Flex (coworking lounge) in eindfase. Reeds 42% verhuurd op 30 juni 2018 en verdere commercialisering volop aan de gang.
 • Stijging in de bezettingsgraad van de totale vastgoedportefeuille met 4% tot 90% op 30 juni 2018 (86% op 31 december 2017); bezettingsgraad kantorenportefeuille 82% en logistieke portefeuille 97%.
 • Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille in het eerste semester van 2018 met 1%, zowel in de kantoren als in de logistieke portefeuille.
 • Verhouding vastgoedsegmenten op 30 juni 2018: 57% logistiek vastgoed en 43% kantoorgebouwen.
 • Toename van het EPRA resultaat met 10% in het eerste semester van 2018 door hogere huurinkomsten uit vijf acquisities in de logistieke portefeuille in 2017. 
 • Stabiel EPRA resultaat per aandeel: € 0,77 in het eerste semester van 2018 (€ 0,77 in eerste semester 2017).
 • Gemiddelde rentevoet van de financieringen: 2,5% in het eerste semester 2018 (2,6% in het eerste semester 2017).
 • Versterking van het eigen vermogen in het eerste semester 2018 met € 10 miljoen door het keuzedividend waarbij 57,5% van de aandeelhouders gekozen heeft voor aandelen.
 • Schuldgraad: 48,4% op 30 juni 2018 (44,6 % op 31 december 2017).